Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,211,178

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xã hội học
Ngành: Kế toán
 2017 Sinh viên  Đà Nẵng
[2]Lịch sử Hành chính Nhà nước Việt Nam
Ngành: Khoa học quản lý
 2015 Sinh viên Quản lý Nhà nước chuyên ngành Hành chính Công  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Quản lý Nhà nước về Nông nghiệp Nông thôn
Ngành: Khoa học quản lý
 2015 Sinh viên Quản lý Nhà nước chuyên ngành Hành chính Công  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngành: Lịch sử
 2008 Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
[5]Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngành: Lịch sử
 2003 Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Đại học Đà Nẵng.  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn