Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nvhoan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 34,699,086

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngành: Lịch sử
 2008 Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
[2]Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngành: Lịch sử
 2003 Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Đại học Đà Nẵng.  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn