Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quan hệ Việt - Nhật thế kỷ XVI - XVII và hợp tác giữa hai nước trong nỗ lực bảo tồn đô thị cổ Hội An hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "35 năm phát triển và hội nhập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng", Đà Nẵng tháng 11-2010, tr. 284 - 295.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 284 - 295;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn