Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Kinh tế miền Trung Tây Nguyên - Tiềm năng, động lực và giải pháp", Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, tháng 9-2005, tr. 222 - 226.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 1;Từ->đến trang: 222 - 226;Năm: 2005
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn