Nguyễn Văn Thái
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 1577 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Thái
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1988
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Địa lý; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Địa lý học; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Dạy CN: - Cử nhân Sư phạm Địa lý - Địa lý du lịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Địa lý - Trường ĐHSP - ĐHĐN
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 01/01/2014: công tác tại Khoa Địa lý - ĐHSP - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Địa lí 12 ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo định hướng phát triển năng lực. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Thái. Mã số: Đ2015-0373. Năm: 2016. (Feb 12 2019 7:58AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch biển huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Chủ nhiệm: Hồ Văn Biên. Mã số: T - 13 - XH - 21. Năm: 2014. (Dec 24 2014 10:11PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chủ nhiệm: Mai Văn Chân. Thành viên: Nguyễn Ngọc Đàn, Trương Văn Phượng, Nguyễn Văn Thái. Mã số: T.13 - XH - 23. Năm: 2014. (Dec 24 2014 10:13PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Thái. Thành viên: Mai Văn Chân, Nguyễn Ngọc Đàn. Mã số: T.12 - XH - 20. Năm: 2012. (Dec 24 2014 10:08PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực trạng sử dụng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng trong dạy học địa lí 12 trung học phổ thông. Tác giả: Nguyễn Văn Thái. KY Hội nghị Địa lý toàn quốc. Số: Lần thứ 10. Trang: 1598-1605. Năm 2018. (Feb 12 2019 8:25AM)
[2]Bài báo: Đánh giá thông qua nhiệm vụ nghiên cứu trong dạy học Đia lí 12 THPT. Tác giả: Nguyễn Văn Thái. KY Hội nghị Địa lý toàn quốc. Số: Lần thứ 10. Trang: 1513-1521. Năm 2018. (Feb 12 2019 8:30AM)
[3]Bài báo: Quy trình và biện pháp đánh giá trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực. Tác giả: Nguyễn Văn Thái. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc. Số: Lần thứ VII. Trang: 576-582. Năm 2018. (Feb 12 2019 8:39AM)
[4]Bài báo: Xây dựng và sử dụng video clip trong dạy học địa lí ở trường trung học phổ thông. Tác giả: Hồ Phong, Nguyễn Văn Thái. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số: 138. Trang: 25-27. Năm 2017. (Feb 12 2019 8:17AM)
[5]Bài báo: Sử dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đánh giá trong dạy học môn địa lí ở trường THPT. Tác giả: Nguyễn Văn Thái. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số: 151. Trang: 39-41. Năm 2017. (Feb 12 2019 8:19AM)
[6]Bài báo: Nguồn gốc và một số lý thuyết định hướng đánh giá năng lực người học. Tác giả: Nguyễn Văn Thái. Tạp chí giáo dục. Số: 377. Trang: 16-19. Năm 2016. (Feb 12 2019 8:06AM)
[7]Bài báo: Thực trạng đánh giá trong dạy học môn địa lí ở các trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực. Tác giả: Nguyễn Văn Thái. KY Hội nghị Địa lý toàn quốc. Số: Lần thứ 9. Trang: 613-622. Năm 2016. (Feb 12 2019 8:09AM)
[8]Bài báo: Thực trạng và một số giải pháp phát triển du lịch biển huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Tác giả: Nguyễn Văn Thái, Hồ Văn Biên
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm - Đại học Huế
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 02(30)/2014. Trang: 114-121. Năm 2014.
(Dec 24 2014 9:58PM)
[9]Bài báo: Xây dựng bài kiểm tra tự luận đánh giá kết quả học tập môn địa lí lớp 12 THPT theo định hướng năng lực. Tác giả: Nguyễn Văn Thái
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số: Số đặc biệt 7/1014. Trang: 55-57. Năm 2014. (Dec 24 2014 10:03PM)
[10]Bài báo: Tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế của học sinh bằng việc xây dựng câu hỏi mở trong đề thi môn Địa lí lớp 12 THPT. Tác giả: Nguyễn Văn Thái
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số: 107. Trang: 48-50. Năm 2014. (Dec 24 2014 10:05PM)
[11]Bài báo: Thực trạng và một số giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tác giả: Mai Văn Chân, Nguyễn Văn Thái. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Số: 02(30)/2014. Trang: 122-129. Năm 2014. (Dec 24 2014 10:00PM)
[12]Bài báo: Thực trạng và một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo ngành ở xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tác giả: Nguyễn Văn Thái, Mai Văn Chân, Nguyễn Ngọc Đàn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm - Đại học Huế
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 01(25)/2013. Trang: 70 -77. Năm 2013.
(Dec 24 2014 9:56PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu lao động công nghiệp theo ngành ở Thừa Thiên Huế. Tác giả: Nguyễn Tưởng, Nguyễn Văn Thái. Hội nghị Địa lý toàn quốc. Số: Lần thứ 6. Trang: 655 - 660. Năm 2012. (Dec 24 2014 9:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn