Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,050,863

 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích tương tác động lực giữa cầu dầm liên tục và xe 3 trục có xét đến lực hãm xe
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards<
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Văn Đức
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải; Số: 9/2015;Từ->đến trang: 35-39;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) vào phân tích dao động của cầu dầm liên tục nhiều nhịp dưới tác dụng của tải trọng xe 03 trục theo mô hình tương tác động lực xe-cầu có xét đến lực hãm xe. Kết quả nghiên cứu đối với cầu Hòa Xuân – thành phố Đà Nẵng cho thấy lực hãm xe có ảnh hưởng đáng kể đến dao động của cầu
ABSTRACT
In this paper presents research results on vibration of the multiple span bridges under three-axle vehicle according to the dynamic interactive model between vehicle and bridge with considering the braking force by the finite element method (FEM). Research results on Hoa Xuan bridge of Danang city show that the braking force effects significantly to the vibration of this bridge
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn