Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,834,102

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Duy Thảo
Đề tài: Nghiên cứu dao động ngẫu nhiên của cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[2]Mai Phương Toàn
Đề tài: Phân tích ổn định tường vây tầng ngầm thuộc dự án khu phức hợp Bạch Đằng có xét tải trọng động đất

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2015

[3]Võ Hà Tuấn
Đề tài: Phân tích kết cấu khung dầm bê tông cốt thép ứng lực trước có xét đến ảnh hưởng của lực căng cáp

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2015

[4]Trần Văn Đức
Đề tài: Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2015

[5]Mai Thị Mỵ Tra
Đề tài: Nghiên cứu dao động của hệ dầm cầu trục nhà công nghiệp trong quá trình vận hành cầu trục

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2014

[6]Phan Xuân Bình
Đề tài: Nghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác dụng của tải trọng động đất có xét đến ảnh hưởng của vách

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2014

[7]Phan Quang Bình
Đề tài: Nghiên cứu dao động của cầu dầm liên tục dưới tác dụng của tải trọng xe di động có xét đến lực hãm xe

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2014

[8]Trần Hoài Nam
Đề tài: Nghiên cứu nâng cấp khả năng chịu tải siêu trường siêu trọng cho cầu Đỏ QL1A

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2014

[9]Nguyễn Hữu Tuân
Đề tài: Nghiên cứu dao động của cầu Nhật Lệ 2 Quảng Bình dưới tác dụng của tải trọng di động 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2014

[10]Trần Thị Hồng Hà
Đề tài: Nghiên cứu diễn biến nội lực của cầu Nhật Lệ 2 Quảng Bình có kể đến ảnh hưởng của điều chỉnh nội lực và quá trình thi công

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2014

 2014

[11]Đoàn Ngọc Quang
Đề tài: Nghiên cứu dao động của cầu Nhật Lệ 2 Quảng Bình chịu tải trọng động đất

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2013

 2013

[12]Lê Chí Phát
Đề tài: Nghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác dụng của tải trọng động đất

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2013

 2013

[13]Sounthala Souvannavong
Đề tài: Gia cường cầu dầm thép bằng hệ cáp dự ứng lực căng ngoài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2013

 2013

[14]Phạm Duy Đông
Đề tài: Gia cường cầu giàn thép bằng hệ cáp dự ứng lực căng ngoài

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2013

 2013

[15]Trần Văn Hoành
Đề tài: Nghiên cứu diễn biến nội lực và độ võng trong cầu Nguyễn Tri Phương thi công theo công nghệ đúc hẫng có xét đến tải trọng thứ cấp

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2013

 2013

[16]Nguyễn Đức Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu hiệu ứng va chạm tàu vào trụ cầu Sông Hàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[17]Đặng Nguyễn Uyên Phương
Đề tài: Nghiên cứu dao động của cầu cảng Thọ Quang thành phố Đà Nẵng khi chịu va đập của tàu thủy

 Thạc sĩ

 Trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[18]Trần Đức Long
Đề tài: Phân tích dao động của cầu dầm liên tục dưới tác dụng của tải trọng di động

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Xây dựng

 2010

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn