Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,178

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Thành tích đóng góp xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động hội

 Khoa học công nghệ

 2009

 04/KT

 Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam

[2] Thành tích đóng góp trong hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2001-2005

 Khoa học công nghệ

 2007

 07/QD/BDG&DT

 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[3] Bản quyền phần mềm lập và quản lý các hồ sơ dự toán, quyết toán và giá thầu trong xây dựng

 Khoa học công nghệ

 2000

 58 VH/BQ

 Cục Bản quyền Tác giả - Bộ Văn hóa Thông tin

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
[4] Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học

 Kỹ thuật

 1990

 2015/QDKT

 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

marriage affairs open i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn