Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,160

 Dao động phi tuyến của phần tử cáp và ứng dụng trong phân tích dao động của cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Phan Kỳ Phùng
Nơi đăng: TT Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hoá, NXB. Bách Khoa Hà Nội
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 1;Từ->đến trang: 281-290;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn