Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,051,387

 Nghiên cứu xác định lực căng cáp trong cầu Sông Hàn thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp đo đạc thực nghiệm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Toản
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải; Số: 7;Từ->đến trang: 16-17&32;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc xác định lực căng cáp có đủ độ tin cậy của các công trình cầu treo, cầu dây văng trong quá trình thi công cũng như trong quá trình khai thác là rất cần thiết và quan trọng. Các số liệu về lực căng có đầy đủ độ tin cậy sẽ giúp các kỹ sư kiểm soát và đánh giá lại toàn bộ trạng thái ứng suất và biến dạng của cầu. Trong bài báo này tác giả giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo dao động để xác định lực căng của các bó cáp trong cầu Sông Hàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả đã được kiểm tra bởi phương pháp đo trực tiếp bằng bộ kích thủy lực và cho thấy độ tin cậy khá cao. Phương pháp đo được giới thiệu trong bài báo này có thể áp dụng cho các công trình cầu treo và cầu dây văng khác
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The determination of cable tension force of suspension bridges and cable-stayed bridges during construction and use process is very necessary and important. The data reliability of cable tension force will help engineers to control and evaluate the state of stress of the bridge and deformation of the bridge. In this paper the authors introduce the results the vibration equipment application to determine the cable tension force of the Han River bridge in Da Nang City. The results were examined by direct measurement method and showed high reliability. Measurement methods are introduced in this paper can apply for suspension bridges and cable-stayed bridges.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn