Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,762,568

 Tương tác động lực giữa xe hai trục và cầu dây văng có xét đến lực hãm xe
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Toản
Nơi đăng: TTCT. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, 8-9/12/2012, Hà Nội
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Tap 1;Từ->đến trang: 562-571;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển không ngừng của mạng lưới đường giao thông ở nhiều quốc gia trên trên thế giới và Việt Nam, kết cấu cầu dây văng được ứng dụng ngày càng phổ biến. Nhờ áp dụng các loại vật liệu có cường độ cao nên kết cấu rất thanh mảnh. Vì vậy nó rất nhạy cảm với tác động của tải trọng động. Đặc biệt khi xe chạy với tốc độ cao và phanh gấp trên cầu. Trong báo cáo này tác giả giới thiệu kết quả nghiên cứu trên mô hình tương tác động lực giữa xe hai trục và cầu Sông Hàn thành phố Đà Nẵng có xét đến lực hãm xe. Lực quán tính của xe phát sinh khi hãm phanh và phản lực liên kết từ mặt cầu đã làm xe bị dao động tròng trành. Phản lực theo phương đứng giữa các trục xe thay đổi theo thời gian làm cho dao động của cầu tăng lên đáng kể. Kết quả nghiên cứu trên mô hình được xây dựng trên máy tính điện tử cho hệ số động lực khi xe phanh gấp trên cầu là khá lớn.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Nowadays, together with the rapid development of highway network in many nations in the word including Vietnam, the structures of continuous girder bridge are more and more popular. Because of using high strength materials commonly to construct the structures, they are very slender. So, they are very sensitive to the effects of dynamic loads, especially in the cases that vehicles run with high speed or brake suddenly on the bridges. In this article the authors introduce research results on model of dynamic interaction between two-axle vehicle and Han river bridge with considering braking force. The inertia force of vehicles occurs when we brake vehicle and reaction force from surface of bridge make vehicles oscillate. Vertical reaction forces of axles which are the function of time make flexible vibration increases significantly. The results of research on computer modeling indicate that dynamic factor in case is large when vehicle is braked suddenly.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn