Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,793,891

 Tương tác động lực giữa xe ba trục và cầu dầm liên tục có xét đến lực hãm xe
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Văn Đức
Nơi đăng: TTCT. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, 8-9/12/2012, Hà Nội
marriage affairs open i want an affair
; Số: Tap 1;Từ->đến trang: 572-581;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn