Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,793,586

 A finite element model of vehicle - cable stayed bridge interaction considering braking and acceleration
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Toan Xuan Nguyen, Duc Van Trancvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: The 2014 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research. Busan, Korea; Số: ISBN 978-89-89693-38-3-93530;Từ->đến trang: p.109, (20p.);Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
A finite element method (FEM) for the calculation of dynamic response and loading of cable-stayed bridge due to vehicle braking loads is described. The analysis takes account of vehicle acceleration or braking and eccentric placement of the vehicle on the bridge. The analysis was presented for a three-axle dumper truck vehicle and the cable-stayed bridge which was modeled as Bernoulli–Euler beam with uniform cross-section on linear spring supports and cables. The vehicle was modeled as a group of moving loads at a fixed spacing. An assumption of the averaged vehicle acceleration at current time is known. Subsequently, absolute vehicle displacements can be changed to relative vehicle displacements. Thus, the inertia force at the center of each vehicle mass can be generated. An experimental test was performed on a reality three spans cable-stayed bridge with double I steel-section beams subjected to vehicular braking load in order to test the performance of this investigation. Since braking in first span would create response in another spans, a more accurate definition of impact factor with vehicle braking based on a ratio of the maximum dynamic and static responses at the same station of span in which braking occurs. The main contribution of this paper is to validate the FEM results with the experimental results
ABSTRACT
A finite element method (FEM) for the calculation of dynamic response and loading of cable-stayed bridge due to vehicle braking loads is described. The analysis takes account of vehicle acceleration or braking and eccentric placement of the vehicle on the bridge. The analysis was presented for a three-axle dumper truck vehicle and the cable-stayed bridge which was modeled as Bernoulli–Euler beam with uniform cross-section on linear spring supports and cables. The vehicle was modeled as a group of moving loads at a fixed spacing. An assumption of the averaged vehicle acceleration at current time is known. Subsequently, absolute vehicle displacements can be changed to relative vehicle displacements. Thus, the inertia force at the center of each vehicle mass can be generated. An experimental test was performed on a reality three spans cable-stayed bridge with double I steel-section beams subjected to vehicular braking load in order to test the performance of this investigation. Since braking in first span would create response in another spans, a more accurate definition of impact factor with vehicle braking based on a ratio of the maximum dynamic and static responses at the same station of span in which braking occurs. The main contribution of this paper is to validate the FEM results with the experimental resultscvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn