Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,687,866

 Phân tích dao động của trụ cầu Sông Hàn chịu va đập của tàu thủyabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Hoàng; TS. Nguyễn Xuân Toản*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 21-25;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cầu sông Hàn là một trong những công trình rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố Đà Nẵng. Công trình này đã được xây dựng nhịp quay để tàu lớn qua lại nên trụ cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bị va đập của tàu thủy. Bài toán phân tích dao động của trụ cầu bị va đập của tàu thủy là rất cần thiết. Trong bài báo này các tác giả giới thiệu một mô hình và kết quả phân tích hiệu ứng va đập của tàu vào kết cấu trụ T5 của cầu sông Hàn trên cơ sở áp dụng định lý biến thiên động lượng, nguyên lý d’Alembert và các phương pháp số. Trong đó hệ số cản được xác định theo phương pháp của Rayleigh. Đây là mô hình nghiên cứu đơn giản có thể áp dụng phân tích cho các kết cấu trụ cầu tương tự bị va đập của tàu thủy khi xét hệ làm việc trong miền đàn hồi.
ABSTRACT
Han River Bridge is an important construction in development of Danang City. This work has a swing span built for the ship circulation, which results in a high risk of ship collision with the piers. For that reason, it is necessary to analyse the vibration of the piers at the point of collision and to calculate safety factors of the structure. This article introduces a computational model of T5 pier of Han bridge to solve its vibration problems, using Theorem of Linear Impulse and Momentum, d’Alembert Principle and Numerical methods. The Rayleigh method is used to determine the drag coefficient. This simple model can be applied for the analysis of similar piers’ vibration under the collision of ship with the structure working in elastic range.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn