Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,045

 Xây Dựng Mô Hình Hồi Quy Đa Biến Để Tính Toán Cường Độ Chịu Nén Của Bê Tông Tính Năng Cao
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Nhật Đức; Phạm Anh Đức
Nơi đăng: Journal of Science and Technology - DuyTan University; Số: 2(19);Từ->đến trang: 9-14;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, một mô hình tính toán cường độ chịu nén cho bê tông tính năng cao được xây dựng dựa trên kỹ thuật phân tích hồi quy đa biến số. Một tập hợp dữ liệu bao gồm các mẫu thí nghiệm nén bê tông được thu thập để thiết lập và kiểm chứng mô hình. Thông tin về cấp phối của các mẫu bê tông gồm có hàm lượng xi măng, cát, cốt liệu thô cỡ nhỏ, cốt liệu thô cỡ vừa, nước, và phụ gia siêu hóa dẻo. Kết quả thí nghiệm cho thấy mô hình hồi quy có thể đưa ra kết quả khá chính xác với các chỉ số RMSE = 5.31, R2 = 0.83, và MAPE = 10.20%. Do đó, mô hình hồi quy có thể là một công cụ hữu hiệu giúp cho các kỹ sư xây dựng trong việc tính toán và dự báo cường độ chịu nén của các hỗn hợp bê tông tính năng cao.
ABSTRACT
Trong bài báo này, một mô hình tính toán cường độ chịu nén cho bê tông tính năng cao được xây dựng dựa trên kỹ thuật phân tích hồi quy đa biến số. Một tập hợp dữ liệu bao gồm các mẫu thí nghiệm nén bê tông được thu thập để thiết lập và kiểm chứng mô hình. Thông tin về cấp phối của các mẫu bê tông gồm có hàm lượng xi măng, cát, cốt liệu thô cỡ nhỏ, cốt liệu thô cỡ vừa, nước, và phụ gia siêu hóa dẻo. Kết quả thí nghiệm cho thấy mô hình hồi quy có thể đưa ra kết quả khá chính xác với các chỉ số RMSE = 5.31, R2 = 0.83, và MAPE = 10.20%. Do đó, mô hình hồi quy có thể là một công cụ hữu hiệu giúp cho các kỹ sư xây dựng trong việc tính toán và dự báo cường độ chịu nén của các hỗn hợp bê tông tính năng cao.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn