Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,551,868

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải B - Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc - Năm học 2015-2016

 Khoa học công nghệ

 2016

 412/QĐ-ĐHBK

 Đại học Bách khoa - ĐHĐN

[2] Giải A - Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc - Năm học 2014-2015

 Khoa học công nghệ

 2015

 434/QĐ-ĐHBK

 Đại học Bách khoa - ĐHĐN

[3] Huy chương Bạc - Luận văn xuất sắc - Giải thưởng LOA THÀNH

 Kỹ thuật

 2000

 03/2000/QĐ-HĐGTLT ngày 15/11/2000

 Hội XDVN-Hội kiến trúc sư Việt Nam - TƯ Đoàn TNCS HCM

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[4] Giải Khuyến khích - Olympic Tin học Toàn Quốc

 Công nghệ thông tin

 1999

 01

 Hội Tin học Việt Nam

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn