Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,213,172

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý Môi trường ISO 14000
Ngành: Khoa học môi trường
 2015 Đại học chính qui
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[2]Lý thuyết Lãnh đạo & Quản lý
Ngành: Khoa học quản lý
 2014 Đại học Chính qui  Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Phân tích định lượng trong Quản lý
Ngành: Khoa học quản lý
 2014 Đại học Chính qui  Dại học Bách khoa - ĐHĐN
[4]Thẩm định Dự án XD
Ngành: Xây dựng
 2014 - Sinh viên đại học hệ chính qui - Sinh viên đại học hệ vừa học vừa làm  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[5]Quản lý Dự án Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2009 - Sinh viên đại học hệ chính qui - Sinh viên đại học hệ vừa hoc vừa làm  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[6]Hợp đồng-Thị trường-Tiêu chuẩn
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 - Sinh viên Chất lượng cao
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 - Đại học Bách khoa Đà nẵng
[7]Kinh tế đầu tư
Ngành: Xây dựng
 2002 - Sinh viên đại học hệ chính qui - Sinh viên đại học hệ vừa học vừa làm  - Đại học Bách khoa Đà nẵng
[8]Tin học ứng dụng
Ngành: Xây dựng
 2002 - Sinh viên đại học hệ chính qui - Sinh viên đại học hệ vừa hoc vừa làm  - Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn