Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,881

 Một phương pháp mới cho điều hòa tài nguyên của dự án xây dựng sử dụng thuật toán tiến hóa
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Nhat Duc, Pham Anh Duc
Nơi đăng: Journal of Science and Technology - Duy Tan University
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 4 (13);Từ->đến trang: 01-07;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong công nghiệp xây dựng, phương pháp đường Găng thường được sử dụng cho việc lập tiến độ của dự án. Dẫu vậy, tiến độ lập nên bởi phương pháp này thường có biểu đồ tài nguyên biến động lớn gây khó khăn cho đơn vị thi công trong việc quản lý tài nguyên. Vì vậy, người quản lý dự án cần thiết phải giải bài toán tối ưu hóa để điều hòa việc sử dụng tài nguyên. Bài báo này đề xuất mô hình Điều Hòa Tài Nguyên dựa trên thuật toán Tiến Hóa Vi Phân (ĐHTN-THVP). Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp mới cho ra kết quả tốt hơn thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) và phần mềm Microsoft Project. Vì vậy phương pháp mới là một công cụ hữu dụng trợ giúp cho người quản lý dự án để giải bài toán điều hòa tài nguyên.
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn