Phạm Mỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 47016 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Mỹ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/12/1976
Nơi sinh: Vĩnh Điện-Điện Bàn-Quảng Nam-Việt Nam
Quê quán Điện Minh-Điện Bàn-Quảng Nam-Việt Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng DD&CN; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Cơ học ứng dụng; Tại: Đại Học Konkuk, Hàn Quốc
Dạy CN: Thi công công trình
Lĩnh vực NC: Cơ học ứng dụng/Cơ học tính toán/Kết cấu xây dựng/Kết cấu micro-scale
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363842740; Mobile: 0905955069
Email: mypham.vn@gmail.com; pmy@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2018-Nay:
Giảng dạy tại Khoa xây dựng Dân dụng & Công Nghiệp-Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.

2017-2018:
Đại học Đà Nẵng cử sang làm research professor tại Đại học quốc gia Changwon, Hàn Quốc - Thời hạn 1 năm. Chương trình này được tài trợ từ quỹ BK21plus của Chính phủ Hàn Quốc.

2014-2017:
Giảng dạy tại Khoa xây dựng Dân dụng & Công Nghiệp-Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.

2012-2013:
Làm nghiên cứu tại FDRC Đại học Konkuk, liên kết với tập đoàn Samsung Cheil Industry.

2007-2012:
Làm nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc.

2004-2006:
Học thạc sĩ theo chương trình European Master in Mechanics of Construction (EMMC), đây là chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết giữa Đại học Liège, Vương quốc Bỉ và Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

2002-2004:
* Sinh viên của chương trình ASIA LINK, chương trình này được tài trợ từ quỹ của cộng đồng Âu Châu (EC), tại Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.
* Kỹ sư trưởng/tư vấn trưởng của Cty APAVE Vietnam & ĐNA–Trực thuộc tập đoàn APAVE của cộng hoà Pháp tại TP. Hồ Chí Minh.
* Đã từng tham gia thiết kế biện pháp thi công một số toà nhà cao tầng tại TP. Hồ Chí Minh, như Hùng Vương Plaza (32 tầng), khu nhà ở R13&16-2 Phú Mỹ Hưng (12 tầng, bao gồm 4 khu với tổng diện tích xây dựng: 14000 m2).
* Đã từng tham gia cộng tác giảng dạy và hướng dẫn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, TP. Hồ Chí Minh.

2000-2002:
Kỹ sư kết cấu tại Cty Meinhardt, TP. Hồ Chí Minh

CHỨNG CHỈ/ĐÀO TẠO
* Được tham gia khoá đào tạo về quản lý và bảo dưỡng hệ thống cầu đường bộ trong chương trình ASIA LINK. Chương trình này được tài trợ bởi quỹ học bổng của cộng đồng Âu châu.
* Được đào tạo bởi nhiều chương trình của tập đoàn APAVE ví dụ như ISO:9000 và ISO:14000.
* Được đào tạo khoá tư vấn giám sát, đồng thời được Bộ xây dựng cấp giấy phép hành nghề tư vấn giám sát và quản lý dự án.

GIẢI THƯỞNG & HỌC BỔNG

* Nhận học bổng từ quỹ học bổng của cộng đồng Âu châu (EC) cho chương trình thạc sĩ và chương trình quản lý cầu đường bộ ASIA LINK.
* Nhận học bổng nghiên cứu sinh Brain Korea 21(BK.21) từ chính phủ Hàn Quốc.
* Nhận fund nghiên cứu-giảng dạy Brain Korea 21 plus(BK.21+) từ chính phủ Hàn Quốc.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp trước sự xâm thực và ăn mòn tự nhiên một số cầu đường sắt ở khu vực Miền Trung. Chủ nhiệm: Phạm Mỹ. Thành viên: 1. TS. Phạm Mỹ; 2. PGS.TS. Đặng Công Thuật; 3. ThS. Lê Cao Tuấn; 4. ThS. Đinh Ngọc Hiếu; 5. ThS. Đinh Hoàng Nhật Huy. Mã số: B2017-ĐN02-28. Năm: 2019. (Jun 9 2020 9:52PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Investigation of Railway Bridge Behavior in Middle Area of Vietnam under Corrosion Attack
.
Tác giả: Phạm Mỹ, Đặng Công Thuật. Tạp chí Xây dựng. Số: 58. Trang: 245-251. Năm 2019.
(Jun 29 2019 9:54AM)
[2]Bài báo: Construction of seismic fragility curves as a function of return period - A case study
.
Tác giả: Đặng Công Thuật, Phạm Mỹ. Tạp chí Xây dựng. Số: 58. Trang: 224-227. Năm 2019.
(Jun 29 2019 9:57AM)
[3]Bài báo: Structural reliability assessment for steel railway bridge under corrosion attack
.
Tác giả: Phạm Mỹ, Đặng Công Thuật. Tạp chí Xây dựng. Số: 58. Trang: 113-118. Năm 2019.
(Jun 9 2020 10:06PM)
[4]Bài báo: Investigation of Dynamic Instability for Web-Plate in Composite Steel-Girder Bridge. Tác giả: My Pham, Khanh Toan Le. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Số: 1. Trang: 213-223. Năm 2015. (Jun 13 2019 11:58PM)
[5]Bài báo: Investigation into relative sliding effect between steel tube and concrete core on eccentric compression resistance of concrete filled steel tube columns. Tác giả: Xuan Dung Le, My Pham. Tạp chí KHCN-Đại học Đà Nẵng. Số: 1(98). Trang: 15-21. Năm 2015. (Jun 14 2019 12:11AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Assessment of Corrosion Effects on Railway Bridges in the Middle Area of Vietnam Using Multibody Dynamics Approach. Authors: My Pham, Cong-Thuat Dang and Chinh Van Nguyen
. Applied Mechanics and Materials. No: 897. Pages: 3-11. Year 2020.
(Jun 9 2020 10:11PM)
[2]Article: Novel approach to predict the varying thicknesses of a PVA film during a roll-to-roll process. Authors: My Phama, Changwoo Leeb,. International Journal of Mechanical Sciences-ScienceDirect. No: 92. Pages: 52-69. Year 2015. (Jan 27 2015 8:45PM)
[3]Article: Development of a Peristaltic Micropump with Lightweight Piezo-Composite Actuator Membrane. Authors: M. Pham and N. S. Goo
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Int'l J. of Aeronautical & Space. No: 12(1). Pages: 69-77. Year 2011. (May 6 2014 11:57AM)
[4]Article: Three Dimensional Electro-Fluid-Structural Interaction Simulation for Pumping Performance Evaluation of a Valveless Micropump. Authors: My Pham*, Van Phuoc Phan*, Cheol Heui Han** and Nam Seo Goo***
. The Korean Society for Aeronautical & Space Sciences. No: 10.5139/JKSAS.2009.37.8.744. Pages: 744-750. Year 2009.
(Jan 31 2018 2:37PM)
[5]Article: Development of a high performance peristaltic micropump. Authors: My Pham, Nam Seo Goo, Man Jong Lee. Advanced Materials Reseach. No: 47-50. Pages: 726-729. Year 2008. (May 6 2014 12:01PM)
[6]Article: Development of a Peristaltic Micropump for Bio-Medical Applications Based on Mini LIPCA. Authors: Nguyen, T. T., M. Pham, et al.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Journal of Bionic Engineering
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 5(2). Pages: 135-141. Year 2008.
(May 6 2014 11:50AM)
[7]Article: Development of a high performance peristaltic micropump. Authors: My Pham and Nam Seo Goo. Proc. SPIE 6931, Nanosensors and Microsensors for Bio-Systems, San diego, USA. No: 69310K. Pages: 207-220. Year 2008. (May 6 2014 12:21PM)
[8]Article: Development of a peristaltic micropump for biomedical applications based on mini LIPCA. Authors: My Pham, Thanh Tung Nguyen, Nam Seo Goo
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Proceedings of the International Conference on Intelligent Unmanned System (ICIUS 2007), Bali, Indonesia
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: ICIUS2007-B002. Pages: 24-25. Year 2007.
(May 6 2014 12:12PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 15 2020 2:07AM)
[1]Tổ chức thi công xây dựng
Chủ biên: Phạm Mỹ, Mai Chánh Trung. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2020.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đỗ Quý Sự
Đề tài: Phân Tích Nguyên Nhân Thấm Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thấm Tầng Hầm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[2]Lê Phú Vinh
Đề tài:

Phân Tích Ứng Xử Chọc Thủng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Chọc Thủng Sàn U-Boot Bê Tông


 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[3]Trần Yến Dương
Đề tài: Phân Tích Ứng Xử Của Móng Top-Base Trên Nền Đất Yếu Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[4]Tạ Hoàng Trưng
Đề tài: Khảo Sát Sự Làm Việc Của Ống Thép Có Đường Hàn Xoắn Nhồi Bê Tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[5]Đinh Hoàng Nhật Huy
Đề tài:

Nghiên Cứu Hiện Trạng Ăn Mòn Của Một Số Cầu Đường Sắt Tại Khu Vực Miền Trung, Đề Xuất Giải Pháp Khắc Phục

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[6]Nguyễn Thành Trung
Đề tài:

Đánh Giá Ứng Dụng Mô Hình BIM  Vào Quản Lý Công Trình Trong Giai Đoạn Thi Công Tại Nha Trang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[7]Võ Thanh Tùng
Đề tài: So Sánh Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Kỹ Thuật Giữa Hệ Giàn Không Gian Dạng Phẳng Và Dạng Vòm Vượt Nhịp Lớn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2015

 2017

[8]Nguyễn Trí Thanh
Đề tài: Nghiên Cứu Sự Tương Tác Giữa Ống Thép Và Lõi Bê Tông Đối Với Cột Ống Thép Nhồi Bê Tông Chịu Nén

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2015

 2017

[9]Nguyễn Tiến Hưng
Đề tài:

Khảo Sát Sự Trượt Tương Đối Giữa Ống Thép Và Lõi Bê Tông Đến Khả Năng Chịu Lực Của Cột Ống Thép Nhồi Bê Tông Trong Điều Kiện Chịu Nén Và Xoắn Đồng Thời

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[10]Huỳnh Anh Tuấn
Đề tài: Phân Tích Ứng Xử Của Tường Chắn Trong Hệ Thống Chống Đỡ Hố Đào Sâu Sử Dụng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[11]Thái Hoàng Ân
Đề tài:

Khảo Sát Ứng Xử Của Móng Cọc Tương Tác Với Nền Đất Dưới Tác Động Của Tải Trọng Ngang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[12]Lê Cao Vinh
Đề tài:

Khảo Sát Ảnh Hưởng Tổn Hao Ứng Suất Đến Khả Năng Chịu Lực Dầm Bê Tông Ứng Lực Trước Sử Dụng Mô Hình Thực Nghiệm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[13]Phạm Trường Tín
Đề tài: Khảo Sát Sự Trượt Tương Đối Giữa Ống Thép Và Bê Tông Đến Khả Năng Chịu Lực Của Cột Ống Thép Nhồi Bê Tông Trong Điều Kiện Chịu Nén Lệch Tâm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[14]Ngô Thanh Nhàn
Đề tài: Nghiên Cứu Bất Ổn Định Bản Bụng Dầm Cầu Thép Tổ Hợp

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ổn định công trình
Ngành: Xây dựng
 2014 Sau Đại học  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[2]Tổ chức thi công
Ngành: Xây dựng
 2014 Đại học  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[3]An Toàn Lao động
Ngành: Xây dựng
 2014 Đại học  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[4]Nhập môn ngành
Ngành: Xây dựng
 2014 Đại học  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật thi công
Ngành: Xây dựng
 2014 Đại học  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[6]Chuyên đề thi công xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2014 Đại học  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn