Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,562

 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Công viên 29-3, Đà Nẵng
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  ThS. Phan Thị Kim Thủy
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  ThS. Hoàng Ngọc Ân; KS. Lê Hoàng Sơn
Số: T2012-02-44 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước, trầm tích hồ Công Viên 29-3, thành phố Đà Nẵng; Triển khai xây dựng mô hình tại PTN và hồ Công & Vận hành các mô hình xác định các thông số của quá trình công nghệ.


- Hiện trạng và biện pháp kỹ thuật kiểm soát sự ô nhiễm và phục hồi chất lượng nguồn nước hồ Công viên 29-3 & Đào tạo 01 học viên cao học.
- Áp dụng giải quyết được vấn đề ô nhiễm tại hồ Công viên 29-3, tạo được cảnh quan tại các khu vực công cộng & 01 học viên cao học hoàn thành các nội dung nghiên cứu

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn