Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,160

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý môi trường nước
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên năm 4, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Công nghệ Môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường đại học sư phạm
[3]Đồ án quản lý chất thải rắn
Ngành: Khoa học môi trường
 2010 Sinh viên  Đại học Bách Khoa
[4]Đồ án xử lý nước thải đô thị
Ngành: Khoa học môi trường
 2008 Sinh viên  Đại học Bách Khoa
[5]Quan trắc khảo sát Môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa
[6]Môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên đại học  Trường đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn