Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,183

  

Các hoạt động khoa học công nghệ khác:

1. Thành viên dự án “Applied eco-technology for reducing water pollution of Damrong pond, Thuanphuoc ward, Danang city, Vietnam”. Hợp tác với Trường Nghiên cứu Môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto, Nhật Bản (2007-2008).

2. Thành viên dự án VIE/023-SVC/09-008: Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn cho Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế (2009).

3. Thành viên dự án “Capacity Building for School-Centered Community-Based Disaster Risk Management in Central Vietnam”. Hợp tác với SEED ASIA, Nhật Bản (2009-2011)
4. Thành viên dự án “Sanitation constraints classification and alternatives evaluation for Asian Cities” (SaniCon-Asia project). Hợp tác với Trường Nghiên cứu Môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto, Nhật Bản (2009-2012)

5. Thành viên dự án  Xây dựng mô hình thủy văn và mô phỏng phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng (2011-2012)

6. Thành viên dự án: “Developing JCM seeds in waste sector in Danang”. Hợp tác với tổ chức OECC, Nhật Bản (2013).

7. Thành viên dự án: “Các thành phố Châu Á sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm thiểu phát thải cacbon”. Nghiên cứu tại Thành phố Đà Nẵng. Hợp tác với tổ chức NEWJEC Inc (2014).

8. Tham gia dự án nghiên cứu thuộc Chương trình tài trợ hạt giống nghiên cứu của GSGES dành cho các Trường Đại học nước ngoài (2015-2016).

9. Thành viên dự án “A new approach of reducing greenhouse gas (GHG) emission through changing lifestyle toward water and electricity saving in urban households in Danang, Vietnam”. Hợp tác với Viện Nghiên cứu chiến lược môi trường toàn cầu (IGES), Nhật Bản do Chương trình lối sống bền vững & Giáo dục (10YFP), Chương trình môi trường của Liên hiệp quốc (UNEP) tài trợ (2017-2018).

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn