Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,421

[1] Bằng khen BCH TNCS HCM Thành phố Đà Nẵng ngày 22/9/2005. Số: 188/NQ-KT. Năm: 2005.
[2] Giấy khen của Đảng ủy trường ĐHBK về việc Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số: 29-QĐ/TVĐU. Năm: 2009.
[3] Giấy khen của BCH Công Đoàn trường ĐHBK về việc đã có thành tích tốt trong hoạt động Công đoàn năm học 2009-2010. Số: 78/QD/TVCD. Năm: 2010.
[4] Bằng khen Trung ương Đoàn về việc có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên năm 2011. Số: 657 QĐ/TWĐTN. Năm: 2011.
[5] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN về việc hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn & PTTN ĐHDN. Số: 1613/QĐKT. Năm: 2012.
[6] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016. Số: 272/QĐ-ĐHBK 11/7/2016. Năm: 2016.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079 ngày 17/8/2016. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn