Phan Hoàng Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,549,163

 
Mục này được 32673 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Hoàng Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/07/1985
Nơi sinh: Phú Ninh, Quảng Nam
Quê quán Phú Ninh, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu đường; Tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Tại: Trường đại học Roma 3
Dạy CN: Kỹ thuật công trình cầu (Bridge engineering)
Lĩnh vực NC: Performance-based design, NATECH risk assessment, vulnerability analysis, passive and semi-active control of structures
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2008 đến nay: Công tác tại Bộ môn Cầu & Công trình ngầm, Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Từ 2009 đến 2011: Học cao học tại Trường Đại học Dongguk, Hàn Quốc
Từ 11/2014 - 02/2018: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Roma 3, Italia
Từ 03/2018 - 01/2020: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Roma 3, Italia
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng mô hình xác suất đánh giá trạng thái phá hoại của kết cấu bể chứa nhiên liệu bằng kim loại chịu động đất. Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Trương Bách Tuệ. Mã số: B2020-DN02-80. Năm: 2023. (May 26 2023 10:46PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ước lượng cơ chế phá hoại và các tham số mô hình dẻo cho cột bê tông cốt thép chịu tải trọng động đất dựa trên mô hình mạng nơron nhân tạo. Chủ nhiệm: Hoàng Trọng Lâm. Thành viên: Phan Hoàng Nam, Hồ Mạnh Hùng, Trần Đình Minh, Nguyễn Đặng Đại Nam. Mã số: T2022-02-20. Năm: 2023. (May 26 2023 10:46PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng mô hình lực cắt-độ trượt của liên kết sử dụng tấm thép neo và vữa cốt sợi dựa trên phân tích hồi quy kết hợp học máy. Chủ nhiệm: Hoang Nam Phan. Thành viên: Nguyễn Minh Hải, Đỗ Việt Hải. Mã số: T2022-02-46. Năm: 2023. (May 26 2023 10:47PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đánh giá sức kháng uốn của khớp nối giữa các bản mặt cầu đúc sẵn sử dụng phương pháp neo bằng tấm thép đục lỗ. Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Hải. Mã số: T2021-02-48. Năm: 2022. (May 26 2023 10:45PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tính toán thiết kế kháng chấn theo tính năng cho kết cấu cầu BTCT ƯST nhịp giản đơn trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Thảo. Mã số: T2021-02-15. Năm: 2021. (Dec 29 2021 10:07AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu áp dụng giải pháp cách chấn công trình xây dựng chịu tác động của động đất. Chủ nhiệm: Hoàng Phương Hoa. Thành viên: Nguyễn Văn Nam, Đào Đình Nhân, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Phạm Đình Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Lan, Nguyễn Duy Thảo, Lê Anh Tuấn. Mã số: B2016.ĐNA.03. Năm: 2017. (May 2 2018 4:11PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System đánh giá dao động và khả năng chịu lực của các công trình cầu trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Thảo. Thành viên: Phan Hoàng Nam, Trần Đình Minh. Mã số: DD2013-02-70. Năm: 2013. (Nov 4 2014 10:55AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ổn định khí động flutter cho kết cấu cầu dây văng sử dụng mô hình CFD. Chủ nhiệm: Phan Hoàng Nam. Mã số: T2013-02-81. Năm: 2013. (Dec 29 2010 11:00PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tổng quan về các loại thanh FRP và tính ứng dụng của một số công thức đánh giá cường độ liên kết giữa thanh FRP–bê tông. Tác giả: Nguyễn Minh Hải, Đỗ Việt Hải, Phan Hoàng Nam, Phạm Văn Ngọc, Huỳnh Phương Nam, Phạm Tiến Cường. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 21(7). Trang: 27-36. Năm 2023. (Sep 2 2023 5:31PM)
[2]Bài báo: Seismic performance of multi-span continuous reinforced concrete bridges considering flood-induced scour effects. Tác giả: Nguyen Hoang Vinh, Phan Hoang Nam, Pham Duy Hoa, Hoang Phuong Hoa. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Số: 1289. Trang: 012017. Năm 2023. (Sep 2 2023 5:35PM)
[3]Bài báo: Seismic response and damage evaluation for anchored and unanchored cylindrical above ground steel tanks. Tác giả: Phan Hoang Nam, Nguyen Hoang Vinh, Hoang Phuong Hoa. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Số: 20(12.1). Trang: 30-35. Năm 2022. (Feb 17 2023 5:20PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu dự đoán dạng phá hoại của cột bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật chịu động đất dựa trên mạng nơron nhân tạo. Tác giả: Nguyễn Đặng Đại Nam, Trần Văn Rin, Nguyễn Đình Quân, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Mỹ. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 20(7). Trang: 13-18. Năm 2022. (Mar 2 2023 8:39PM)
[5]Bài báo: ON THE BEHAVIOR OF NONLINEAR HYDRODYNAMIC COEFFICIENTS OF A SUBMERGED CYLINDER BENEATH THE WATER SURFACE. Tác giả: Nguyen Van My, Le Anh Tien, Phan Hoang Nam, Nguyen Quoc Khanh, Chau Van Than, Phan Thanh Hoang. Vietnam Journal of Mechanics. Số: 43(4). Trang: 371–387. Năm 2021. (May 13 2022 9:58PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm gia cường sức kháng uốn cho dầm bê tông cốt thép bằng tấm CFRP ứng suất trước. Tác giả: Hồ Mạnh Hùng, Phạm Ngọc Phương, Phan Hoàng Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. Số: 15(7V). Trang: 109-118. Năm 2021. (Dec 27 2021 4:42PM)
[7]Bài báo: Mô hình hóa khớp dẻo trong đánh giá phá hoại địa chấn của cột bê tông cốt thép dựa trên mạng nơron nhân tạo. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Hồ Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Phương Hoa. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN. Số: 15(7V). Trang: 119-130. Năm 2021. (Dec 27 2021 4:44PM)
[8]Bài báo: Phân tích hiện tượng hư hỏng gối cầu cao su cốt bản thép đối với cầu bê tông cốt thép ứng suất trước nhịp giản đơn. Tác giả: HOÀNG PHƯƠNG HOA, PHAN HOÀNG NAM, NGUYỄN BẢO ANH. Tạp chí giao thông vận tải. Số: 6/2021. Trang: 59-62. Năm 2021. (Jul 11 2021 10:15AM)
[9]Bài báo: Phân tích ứng xử địa chấn và kiểm soát hư hại kết cấu trụ cầu bê tông cốt thép sử dụng phương pháp phân tích tĩnh và động phi tuyến. Tác giả: Hoang Nam Phan, Ngoc Khoa Vo, Hoang Vinh Nguyen, Hoa Phuong Hoang. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Số: 19(9). Trang: 37-42. Năm 2021. (Nov 26 2021 10:22AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu xác định các vi phân khí động lực học của kết cấu cầu treo dây văng sử dụng phương pháp cưỡng bức dao động đa tần. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Lê Văn Lạc, Phan Thanh Hoàng. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Số: N/A. Trang: 325 - 330. Năm 2014. (Nov 4 2014 10:59AM)
[11]Bài báo: Mô hình hóa và phân tích các lực khí động tác dụng lên mặt cắt ngang dầm cầu treo. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Lê Văn Lạc. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(69). Trang: 37-42. Năm 2013. (Jun 21 2013 9:57AM)
[12]Bài báo: Phân tích ổn định khí động kết cấu cầu treo dây võng sử dụng mô hình CFD. Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Phan Hoàng Nam. Kỷ yếu Hội thảo Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bền vững (TISDV 2013). Số: NA. Trang: 307-313. Năm 2013. (Oct 10 2013 11:19AM)
[13]Bài báo: Mô phỏng số tương tác giữa đập và hồ chứa dưới tác dụng của tải trọng động đất. Tác giả: Phan Hoàng Nam, Nguyễn Thế Hùng. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX. Số: N/A. Trang: 239-248. Năm 2013. (Apr 14 2016 6:33PM)
[14]Bài báo: Phân tích dao động của kết cấu cầu dây văng chịu tác dụng của tải trọng di động sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn. Tác giả: Phan Hoàng Nam; Lê Văn Lạc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4(53). Trang: 48-55. Năm 2012.
(May 2 2012 5:39PM)
[15]Bài báo: Phân tích hệ số khí động do tải trọng gió gây ra trên mặt cắt ngang dầm hình chữ nhật bằng mô hình CFD. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Toản
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí GTVT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 9/2011. Trang: 25-27. Năm 2011.
(Nov 24 2011 8:35AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An environmentally robust design of a high-speed pendulum-type laser vibrometer using an advanced position-sensitive detector for vibration frequency monitoring of tower-like structures. Authors: Duy Hoa Pham, Hoang Nam Phan, Phuong Hoa Hoang, Le Phuong Hoang, Xuan Binh Cao. Tạp chí Structures. No: 48. Pages: 390-396. Year 2023. (Feb 17 2023 5:17PM)
[2]Article: Scores: an algorithm for records selection to employ in seismic risk and resilience analysis. Authors: Fabrizio Paolacci, Renato Giannini, Phan Hoang Nam, Daniele Corritore, Gianluca Quinci. Procedia Structural Integrity. No: 44. Pages: 307-314. Year 2023. (Feb 17 2023 5:19PM)
[3]Article: Feature selections and optimizable classification learners for detecting failure modes of rectangular reinforced concrete columns. Authors: Van My Nguyen, Hoang Nam Phan & Fabrizio Paolacci. Asian Journal of Civil Engineering. No: 0. Year 2023. (Feb 17 2023 5:16PM)
[4]Article: Analytical study on flexural behavior of steel composite girder using truss element for shear connectors with different types and layouts. Authors: Tran Van Rin, Nguyen Minh Hai, Phan Hoang Nam. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 1289. Pages: 012007. Year 2023. (Sep 2 2023 5:32PM)
[5]Article: Fragility-based effectiveness evaluation of reinforced concrete bridge piers strengthened with UHPC jackets. Authors: Hoang Vinh Nguyen, Dang D Nam Nguyen, Hoang Nam Phan, Minh Hai Nguyen, Van My Nguyen, Phuong Hoa Hoang, Duy Hoa Pham. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 1289. Pages: 012014. Year 2023. (Sep 2 2023 5:33PM)
[6]Article: Spot size-based laser vibrometer using an advanced image sensor for structural health monitoring. Authors: Xuan Binh Cao, Hoang Nam Phan, Phuong Hoa Hoang, Duy Hoa Pham. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 1289. Pages: 012036. Year 2023. (Sep 2 2023 5:34PM)
[7]Article: An experiment-based nonlinear model of shear force-slip relationship for perfobond strips in an unreinforced narrow joint with high-strength steel fiber mortar. Authors: Minh Hai Nguyen, Hoang Nam Phan, Viet Hai Do, Phuong Nam Huynh. Case Studies in Construction Materials. No: 18. Pages: e02092. Year 2023. (May 26 2023 10:41PM)
[8]Article: A novel framework for seismic risk assessment of structures. Authors: Renato Giannini, Fabrizio Paolacci, Hoang Nam Phan, Daniele Corritore, Gianluca Quinci. Earthquake Engineering & Structural Dynamics. No: 51(14). Pages: 3416-3433. Year 2022. (Dec 8 2022 1:18PM)
[9]Article: Prediction of Unstable Hydrodynamic Forces on Submerged Structures under the Water Surface Using a Data-Driven Modeling Approach. Authors: Van My Nguyen, Hoang Nam Phan, Thanh Hoang Phan. Buildings (SCIE Q1). No: 12(10). Pages: 1683. Year 2022. (Dec 8 2022 1:19PM)
[10]Article: Experimental investigation on flexural behavior of a precast slab joint with perfobond strips and steel fiber-reinforced mortars. Authors: Experimental investigation on flexural behavior of a precast slab joint with perfobond strips and steel fiber-reinforced mortars. Structures (SCIE Q1). No: 39. Pages: 278-292. Year 2022. (May 13 2022 9:55PM)
[11]Article: Influence of Barrier Shapes on Flutter Instability of a Streamlined Steel Box Girder. Authors: Van My Nguyen, Hoang Nam Phan, Quang Son Le. CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. No: NA. Pages: 323–332. Year 2022. (May 13 2022 9:57PM)
[12]Article: Ground Motion Intensity Measures for Seismic Vulnerability Assessment of Steel Storage Tanks with Unanchored Support Conditions. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Van My Nguyen, Phuong Hoa Hoang. Journal of Pressure Vessel Technology. No: NA. Pages: NA. Year 2021. (Jul 6 2021 3:55PM)
[13]Article: ON THE BEHAVIOR OF NONLINEAR HYDRODYNAMIC COEFFICIENTS OF A SUBMERGED CYLINDER BENEATH THE WATER SURFACE. Authors: Nguyen Van My, Le Anh Tien, Phan Hoang Nam, Nguyen Quoc Khanh, Chau Van Than, Phan Thanh Hoang. Vietnam Journal of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology. No: NA. Pages: NA. Year 2021. (Dec 27 2021 4:45PM)
[14]Article: Kriging Metamodel-Based Seismic Fragility Analysis of Single-Bent Reinforced Concrete Highway Bridges. Authors: PH Hoang, HN Phan, DT Nguyen, F Paolacci. Buildings (SCIE Q1). No: 11 (6). Pages: 238. Year 2021. (Jul 2 2021 8:15PM)
[15]Article: On the Influence of the Vertical Earthquake Component on Structural Responses of High-Rise Buildings Isolated with Double Friction Pendulum Bearings. Authors: Phuong Hoa Hoang, Hoang Nam Phan, Van Nam Nguyen. Applied Sciences (SCIE Q2). No: 11(09). Pages: 3809. Year 2021. (May 5 2021 12:37AM)
[16]Article: Seismic vulnerability of above-ground storage tanks with unanchored support conditions for Na-tech risks based on Gaussian process regression . Authors: HN Phan, F Paolacci, R Di Filippo, OS Bursi. Bulletin of Earthquake Engineering. No: 18 (15). Pages: 6883-6906. Year 2020. (Jan 19 2021 11:40PM)
[17]Article: A surrogate model for fragility analysis of unanchored storage tanks in seismic prone-areas based on Gaussian process modelling. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci. VIII Convegno ANIDIS - l’Ingegneria Sismica in Italia. No: N/A. Pages: N/A. Year 2019. (Dec 4 2019 5:58PM)
[18]Article: A Kriging-Based Surrogate Model for Seismic Fragility Analysis of Unanchored Storage Tanks. Authors: Hoang Nam Phan , Fabrizio Paolacci , Daniele Corritore , Nicola Tondini , Oreste S. Bursi. ASME 2019 Pressure Vessels & Piping Conference. No: PVP2019-93259. Pages: V008T08A024. Year 2019. (Dec 4 2019 6:00PM)
[19]Article: Computational Model for Hydrodynamic Pressure on Radial Gates during Earthquakes. Authors: Hoang Nam Phan, Jeeho Lee. Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea. No: 32(5). Pages: 323-331. Year 2019. (Dec 4 2019 5:55PM)
[20]Article: Performance-based earthquake engineering analysis of short-medium span steel-concrete composite bridges. Authors: Fabrizio Paolacci, Silvia Alessandri, Daniele Corritore, Hoang Nam Phan. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). No: N/A. Pages: N/A. Year 2019. (Dec 4 2019 5:57PM)
[21]Article: Seismic performance of an infilled moment-resisting steel frame during the 2016 Central Italy Earthquake. Authors: Phan Hoang Nam, Fabrizio Paolacci, Phuong Hoa Hoang. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). No: N/A. Pages: N/A. Year 2019. (Dec 4 2019 5:57PM)
[22]Article: Enhanced seismic fragility analysis of unanchored steel storage tanks accounting for uncertain modeling parameters. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Silvia Alessandri. Journal of Pressure Vessel Technology (ISI, Scopus). No: 141(1). Pages: 010903. Year 2019. (Jan 8 2018 10:47PM)
[23]Article: Seismic vulnerability analysis of storage tanks for oil and gas industry. Authors: H.N. Phan, F. Paolacci, D. Corritore, S. Alessandri. Journal Science & Technologies: Oil and Oil Products Pipeline Transportation. No: 8(2). Pages: 161-171. Year 2018. (Jan 8 2018 10:50PM)
[24]Article: Enhanced Seismic Fragility Analysis of Unanchored Above-Ground Steel Liquid Storage Tanks . Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Silvia Alessandri. ASME 2018 Pressure Vessels and Piping Conference (Scopus). No: PVP2018-84367. Pages: V008T08A014. Year 2018. (Jan 8 2018 10:53PM)
[25]Article: Fluid-Structure Interaction Problems: An Application To Anchored And Unanchored Steel Liquid Storage Tanks Subjected To Seismic Loadings. Authors: Phan Hoang Nam, Paolacci Fabrizio. 16th European Conference on Earthquake Engineering (16ECEE). No: 11150. Pages: N/A. Year 2018. (Jan 8 2018 10:45PM)
[26]Article: Experimental investigation on the seismic behaviour of a new pier-to-deck connection for steel concrete composite bridges. Authors: Silvia Alessandri, Renato Giannini, Fabrizio Paolacci, Hoang Nam Phan. Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Cham. No: 10. Pages: 298-312. Year 2018. (Jan 15 2018 5:44PM)
[27]Article: Seismic fragility analysis of elevated steel storage tanks supported by reinforced concrete columns. Authors: H. Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Oreste S. Bursi, Nicola Tondini. Journal of Loss Prevention in the Process Industries (ISI, Scopus). No: 47. Pages: 57-65. Year 2017. (Jan 8 2018 9:31PM)
[28]Article: Probabilistic risk analysis of process plants under seismic loading based on Monte Carlo simulations. Authors: S. Alessandri, A.C. Caputo, D. Corritore, R. Giannini, F. Paolacci, H.N. Phan. Journal of Loss Prevention in the Process Industries (ISI, Scopus). No: In press. Pages: In press. Year 2017. (Jan 8 2018 9:34PM)
[29]Article: Nonlinear Finite Element Analysis of Unanchored Steel Liquid Storage Tanks Subjected to Seismic Loadings. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci and Philippe Mongabure. ASME 2017 Pressure Vessels and Piping Conference (Scopus). No: PVP2017-65814. Pages: V008T08A040. Year 2017. (Jan 8 2018 9:38PM)
[30]Article: On the Use of Proper Fragility Models for Quantitative Seismic Risk Assessment of Process Plants in Seismic Prone Areas. Authors: Silvia Alessandri, Antonio C. Caputo, Daniele Corritore, Giannini Renato, Fabrizio Paolacci and Hoang Nam Phan. ASME 2017 Pressure Vessels and Piping Conference (Scopus). No: PVP2017-65137. Pages: V008T08A022. Year 2017. (Jan 8 2018 9:39PM)
[31]Article: A modeling approach of base isolated high-rise buildings with double friction pendulum bearings. Authors: V. Nam Nguyen, P. Hoa Hoang, H. Nam Phan, Fabrizio Paolacci. In proceedings of the AMTAE 2016. No: N/A. Pages: 235-240. Year 2016. (Jan 8 2018 9:46PM)
[32]Article: Vulnerability-based design of sliding concave bearings for the seismic isolation of steel storage tanks. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Silvia Alessandri, Phuong Hoa Hoang. ASME 2016 Pressure Vessels and Piping Conference (Scopus). No: PVP2016-63101. Pages: V008T08A002. Year 2016. (Feb 9 2016 6:08PM)
[33]Article: Efficient intensity measures for probabilistic seismic response analysis of anchored above-ground liquid steel storage tanks. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci. ASME 2016 Pressure Vessels and Piping Conference (Scopus). No: PVP2016-63103. Pages: V005T09A010. Year 2016. (Feb 9 2016 6:11PM)
[34]Article: Fragility analysis methods for steel storage tanks in seismic prone areas. Authors: Hoang Nam Phan, Fabrizio Paolacci, Silvia Alessandri. ASME 2016 Pressure Vessels and Piping Conference (Scopus). No: PVP2016-63102. Pages: V008T08A023. Year 2016. (Feb 9 2016 6:10PM)
[35]Article: Probabilistic seismic response and damage analysis of elevated tanks. Authors: H. Nam Phan, Fabrizio Paolacci, P. Hoa Hoang. EASEC-14 January 6-8, 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam. No: 10.122. Pages: 1616-1623. Year 2016. (Sep 11 2015 4:56PM)
[36]Article: Seismic vulnerability mitigation of liquefied gas tanks using concave sliding bearings. Authors: Phan HN, Paolacci F, Corritore D, Akbas B, Uckan E, Shen JJ. Bulletin of Earthquake Engineering (ISI, Scopus). No: 14(11). Pages: 3283–3299. Year 2016. (Apr 12 2016 8:22PM)
[37]Article: Seismic fragility analysis of steel storage tanks. Authors: Fabrizio Paolacci, Hoang N. Phan, Daniele Corritore, Silvia Alessandri, Oreste S. Bursi, M. Shahin Reza. 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYN 2015 (Scopus). No: C1040. Pages: 2054-2065. Year 2015. (Sep 11 2015 4:54PM)
[38]Article: Numerical simulation of two-phase free surface flows with a coupling explicit - implicit method. Authors: Phan Hoang Nam, Nguyen The Hung. The fourteenth Asian congress of fluid mechanics (ACFM 14). No: NA. Pages: 495-503. Year 2013. (May 19 2011 11:52AM)
[39]Article: Finite volume method for prediction of wave impact loadings on vertical breakwaters and seawalls. Authors: Hoang Nam Phan, Van Lac Le. The 2011 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM11plus). No: SM106_797. Pages: 4574-4587. Year 2011. (May 14 2011 12:14AM)
[40]Article: Flood impact pressure analysis of vertical wall structures using PLIC-VOF method with Lagrangian advection algorithm. Authors: Hoang Nam Phan and Jee Ho Lee. Computational Structural Engineering Institure of Korea. No: 23(06). Pages: 675-682. Year 2010. (Dec 27 2010 7:52PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Đánh giá công trình cầu theo TCVN 11823-2017 Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Cao Văn Lâm, Phan Hoàng Nam, Hồ Mạnh Hùng, Trần Đình Minh. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Năm 2023.(May 26 2023 10:50PM)
[2]Phương pháp số trong bài toán ứng xử của dầm, tấm trên nền động lực học và bài toán điều khiển kết cấu chống động đất Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Phạm Đình Trung, Nguyễn Văn Nam, Phan Hoàng Nam. Nơi XB: Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2021.(Nov 26 2021 10:24AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Ngọc Khoa
Đề tài: PHÂN TÍCH ỨNG XỬ NGANG VÀ KIỂM SOÁT HƯ HẠI CỦA KẾT CẤU TRỤ CẦU CÁI CÙNG TỈNH BẠC LIÊU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐẨY DẦN

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Bách khoa

 2021

 2021

[2]Nguyễn Tuấn Khanh
Đề tài: NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CỦA MÓNG CỌC TRỤ CẦU MẶC CẦN DƯNG TỈNH AN GIANG CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Bách khoa

 2021

 2021

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải C, Hoạt động khoa học công nghệ xuất sắc năm học 2020-2021

 Kỹ thuật

 2021

 QĐ số 2968/QĐ-ĐHBK

 Trường Đại học Bách khoa

[2] Best paper award in Seismic Engineering at the 2016 ASME PVP

 Kỹ thuật

 2019

 

 ASME PVPD 2018

[3] Postdoctoral fellowship at Roma Tre University

 Kỹ thuật

 2018

 

 Department of Engineering, Roma Tre University (2018-2019)

[4] Award for being a finalist in the Rudy Scavuzzo Student Paper Symposium and 24th Annual Student Paper Competition at the 2016 ASME PVP

 Kỹ thuật

 2016

 

 ASME PVPD 2016

[5] Full Ph.D. scholarship at Roma Tre University

 Kỹ thuật

 2014

 

 Roma Tre University

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012. Số: 6520/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2012.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013. Số: 4682/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2013.
[3] Giấy khen của Công đoàn Đại học Đà Nẵng năm học 2012-2013. Số: 86/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2013.
[4] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa năm học 2012-2013. Năm: 2013.
[5] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Số: 3820/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019-2020. Năm: 2020.
[8] Giải C, Hoạt động khoa học công nghệ xuất sắc năm học 2020-2021. Số: 2968/QĐ-ĐHBK. Năm: 2021.
[9] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng năm học 2020-2021. Số: 3312/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2021.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021-2022. Số: QĐ số 2809/QĐ-ĐHBK. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tính toán kết cấu chịu ảnh hưởng động đất (Earthquake Resistance Design for Civil Strctures)
Ngành: Xây dựng
 2021 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Ứng dụng tin học trong thiết kế cầu (Applying Informatics for Bridge Design)
Ngành: Giao thông vận tải
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Thiết kế cầu thép (Steel Bridge Design)
Ngành: Giao thông vận tải
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Đồ án thiết kế cầu thép (Assignment of Steel Bridge Design)
Ngành: Giao thông vận tải
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Phương pháp số (Numerical Methods)
Ngành: Giao thông vận tải
 2012 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Xây dựng cầu (Bridge Construction)
Ngành: Giao thông vận tải
 2011 Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Đồ án xây dựng cầu (Assignment of Bridge Construction)
Ngành: Giao thông vận tải
 2011 Đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Tiếng Anh chuyên ngành Cầu - Đường (English for Road and Bridge Engineering)
Ngành: Giao thông vận tải
 2011 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn