Lê Đình Quang Phúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22298 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Đình Quang Phúc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/11/1989
Nơi sinh: Hội An - Quảng Nam
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật Kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Luật; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 15; Chuyên ngành: Luật Kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học Panthéon-Assas (Paris II)
Dạy CN: - Luật tố tụng dân sự; - Luật thương mại; - Luật thương mại quốc tế; - Luật tài chính.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh; Tiếng Pháp.
Địa chỉ liên hệ: Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: phucldq@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thực hiện pháp luật về thông tin và quảng cáo thuôc tân dược tại Việt Nam để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện. Chủ nhiệm: ThS. Lê Đình Quang Phúc. Thành viên: ThS. Lê Thái Phượng. Mã số: T2016-04-10. Năm: 2016. (Oct 13 2017 9:53PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Chính sách ưu đãi về thuế nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp xã hội Việt Nam dưới góc nhìn pháp lý. Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Hội thảo Khoa học Quốc gia "Hệ thống Tài chính - Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ" DCFB 2020. Trang: 255-260. Năm 2020. (Jul 30 2020 8:28AM)
[2]Bài báo: Hoàn thiện khung pháp lý cho doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội bền vững tại Việt Nam. Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam. Số: 04(134)/2020. Trang: 58-67. Năm 2020. (Jul 30 2020 8:35AM)
[3]Bài báo: Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam. Tác giả: Đoàn Thị Phương Diệp và Lê Đình Quang Phúc. Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số: 113(174) tháng 8/2020. Trang: 112-118. Năm 2020. (Jan 8 2021 9:06AM)
[4]Tham luận: Hành lang pháp lý về doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Một số kinh nghiệm quốc tế. Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về Thực trạng phát triển doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam. Trang: 155 - 162. Năm 2019. (Feb 16 2020 2:38PM)
[5]Bài báo: Áp dụng luật tục trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên dưới góc nhìn pháp lý. Tác giả: Lê Đình Quang Phúc và Trương Minh Tuấn. Tạp chí Khoa học Nội vụ. Số: 28. Trang: 87-92. Năm 2019. (Jun 23 2019 10:49PM)
[6]Tham luận: Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và một số vấn đề về M&A dưới góc nhìn pháp lý. Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 168-173. Năm 2019. (Jun 23 2019 10:54PM)
[7]Bài báo: Pháp luật về quảng cáo thuốc tân dược dưới góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam. Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Tạp chí Công Thương. Số: Số 10 - Tháng 10/2016. Trang: 25-29. Năm 2016. (Oct 13 2017 9:58PM)
[8]Tham luận: Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và nguy cơ bị thâu tóm thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập dưới góc nhìn pháp lý. Tác giả: Lê Đình Quang PhúcVõ Thu Hà. Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khởi nghiệp. Trang: 229-233. Năm 2016. (Oct 13 2017 10:10PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 16 2020 2:42PM)(Feb 16 2020 2:44PM)
[1]Giáo trình Luật Kinh doanh Chủ biên: Trần Thị Sáu. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Lê Thị Thu Hằng, Mai Vân Anh, Đỗ Trần Hà Linh, Đào Thị Nhung, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Hồng Phước. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. Năm 2019.
[2]Giáo trình Pháp luật đại cương Chủ biên: Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Trần Thị Sáu, Lê Thị Hoàng Minh, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. Năm 2019.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015. Số: Quyết định số 672/QĐ-ĐHKT ngày 17/7/2015. Năm: 2015.
[2] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-2017. Số: Quyết định số 2726 ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[3] Giấy khen vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2017. Số: Quyết định số 1064/QĐKT ngày 29/3/2017. Năm: 2017.
[4] Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện năm 2017. Số: Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 08/6/2018. Năm: 2018.
[5] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018 - 2019. Số: Quyết định số 2770/QĐ-ĐHĐN ngày 30/8/2019. Năm: 2019.
[6] Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Số: 299QĐ/TĐTN. Năm: 2020.
[7] Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019. Số: 247QĐ/TĐTN. Năm: 2020.
[8] Bằng khen vì đạt danh hiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020. Số: 294QĐ/TĐTN. Năm: 2020.
[9] Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên, đoạt giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2020. Số: 3761/QĐ-BGDĐT. Năm: 2020.
[10] Bằng khen vì đã đạt giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ II, năm 2020. Số: 431-QĐ/TWĐTN. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn