Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='phucldq' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Lê Đình Quang Phúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 31,468,602

 
Mục này được 3299 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Đình Quang Phúc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/11/1989
Nơi sinh: Hội An - Quảng Nam
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật Kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Luật; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 15; Chuyên ngành: Luật Kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học Panthéon-Assas (Paris II)
Dạy CN: - Luật Tố tụng dân sự; - Luật Thương mại(HP2); - Luật Thương mại quốc tế(HP1); - Luật Thương mại quốc tế(HP2); - Luật Kinh doanh.
Lĩnh vực NC: - Luật Tố tụng dân sự; - Luật Thương mại; - Luật Thương mại quốc tế; - Luật Bảo vệ người tiêu dùng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh; Tiếng Pháp.
Địa chỉ liên hệ: Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: phucldq@due.edu.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn