Lê Đình Quang Phúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,325,822

 
Mục này được 15658 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Đình Quang Phúc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/11/1989
Nơi sinh: Hội An - Quảng Nam
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật Kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Luật; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 15; Chuyên ngành: Luật Kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học Panthéon-Assas (Paris II)
Dạy CN: - Luật Tố tụng dân sự; - Luật Thương mại; - Luật Thương mại quốc tế; - Luật Kinh doanh. - Luật Thương mại quốc tế(HP2); - Luật Kinh doanh.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh; Tiếng Pháp.
Địa chỉ liên hệ: Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: phucldq@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Thực hiện pháp luật về thông tin và quảng cáo thuôc tân dược tại Việt Nam để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện. Chủ nhiệm: ThS. Lê Đình Quang Phúc. Thành viên: ThS. Lê Thái Phượng. Mã số: T2016-04-10. Năm: 2016. (Oct 13 2017 9:53PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Áp dụng luật tục trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên dưới góc nhìn pháp lý. Tác giả: Lê Đình Quang Phúc và Trương Minh Tuấn. Tạp chí Khoa học Nội vụ. Số: 28. Trang: 87-92. Năm 2019. (Jun 23 2019 10:49PM)
[2]Tham luận: Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và một số vấn đề về M&A dưới góc nhìn pháp lý. Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 168-173. Năm 2019. (Jun 23 2019 10:54PM)
[3]Bài báo: Pháp luật về quảng cáo thuốc tân dược dưới góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam. Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Tạp chí Công Thương. Số: Số 10 - Tháng 10/2016. Trang: 25-29. Năm 2016. (Oct 13 2017 9:58PM)
[4]Tham luận: Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và nguy cơ bị thâu tóm thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập dưới góc nhìn pháp lý. Tác giả: Lê Đình Quang PhúcVõ Thu Hà. Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khởi nghiệp. Trang: 229-233. Năm 2016. (Oct 13 2017 10:10PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn