Phạm Ngọc Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,285

 
Mục này được 24851 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Ngọc Phương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/07/1984
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu đường; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Civil Engineering; Tại: ĐH Toulouse III
Dạy CN: Đường ô tô và đường đô thị
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Cầu đường - Trường Đại Học Bách Khoa
Điện thoại: ; Mobile: 0979 062 057
Email: pnphuongdb@gmail.com; pnphuong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2007 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
- 2010-2012: Học Cao học tại ĐH Chung-Ang, Seoul, Hàn Quốc
- 2015-2018: Nghiên cứu sinh tại viện INSA-Toulouse, Cộng hòa Pháp
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của bê tông nhựa chặt (BTNC) 12,5 và BTNC 19 trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Cường; ThS. Trần Thị Phương Anh; ThS. Phạm Ngọc Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 29. Năm 2015. (Mar 4 2016 4:09PM)
[2]Bài báo: Quy hoạch tổ chức và điều khiển giao thông đô thị Việt Nam theo hướng phát triển xanh và bền vững. Tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Thanh Cường, Phạm Ngọc Phương. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 183-189. Năm 2015. (Apr 13 2016 1:22AM)
[3]Bài báo: Xác định đường phố ưu tiên tổ chức và điều khiển giao thông ở nội thành Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Ngọc Danh, Phạm Ngọc Phương
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số: 8(69).2013. Trang: 10-15. Năm 2013. (Sep 30 2013 6:20PM)
[4]Bài báo: Đánh giá hình thức lát xếp mặt đường gạch bê tông tự chèn dưới tác dụng của tải trọng nằm ngang sử dụng phần mềm Abaqus. Tác giả: Phạm Ngọc Phương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8(69).2013. Trang: 20-25. Năm 2013. (Sep 30 2013 6:23PM)
[5]Bài báo: Mô hình hóa thí nghiệm xác định hệ số hình dạng mối nối mặt đường BTXM sử dụng silicone dưới tác dụng của tải trọng thẳng đứng. Tác giả: Phạm Ngọc Phương. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(45). Trang: 205-209. Năm 2011. (Jun 21 2013 12:59PM)
[6]Bài báo: Giải pháp hoàn thiện phương pháp điều khiển giao thông trên nút ở đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ - Phạm Ngọc Phương Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Trần Văn Tỵ Ban QLDA Công trình GT Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 23. Trang: 5-9. Năm 2007. (Dec 30 2010 7:45AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Utilization of drinking water treatment sludge in concrete paving blocks: Microstructural analysis, durability and leaching properties. Authors: Yue Liu, Yan Zhuge, Christopher W.K. Chow, Alexandra Keegan, Danda Li, Phuong Ngoc Pham, Jianyin Huang, Rafat Siddique. Journal of Environmental Management. No: 262. Pages: 528-534. Year 2020. (Mar 10 2020 6:15PM)
[2]Article: Effect of an enhanced rubber-cement matrix interface on freeze-thaw resistance of the cement-based composite. Authors: Phuong Pham, Ahmed Toumi, Anaclet Turatsinze. Construction and Building Materials. No: 207. Pages: 528-534. Year 2019. (Jun 2 2019 7:36AM)
[3]Article: A mesoscale framework for analysis of corrosion induced damage of concrete. Authors: S.C.Seetharam, E.Laloy, A.Jivkov, L.Yu, Q.T.Phung, N.P.Pham, B.Kursten, F.Druyts. Construction and Building Materials. No: 216. Pages: 347-361. Year 2019. (Jun 2 2019 7:41AM)
[4]Article: Evaluating damage of rubberized cement-based composites under aggressive environments. Authors: Phuong Pham, Ahmed Toumi, Anaclet Turatsinze. Construction and Building Materials. No: 217. Pages: 234-241. Year 2019. (Jun 2 2019 7:44AM)
[5]Article: Application of rubberized cement-based composites in pavements: Suitability and considerations. Authors: Phuong NgocPham, YanZhuge, AnacletTuratsinze, AhmedToumi, RafatSiddique. Construction and Building Materials. No: 223. Pages: 1182-1195. Year 2019. (Oct 15 2019 11:47AM)
[6]Article: Rubber aggregate-cement matrix bond enhancement: Microstructural analysis, effect on transfer properties and on mechanical behaviours of the composite. Authors: N.-P.Pham, A.Toumi, A.Turatsinze. Cement and Concrete Composites. No: 10.1016/j.cemconcomp.2018.08.005. Pages: 1-12. Year 2018. (Aug 20 2018 10:03PM)
[7]Article: Effect of Styrene-Butadiene Copolymer Coating on Properties of Rubberized Cement-Based Composites. Authors: Ngoc Phuong Pham, Ahmed Toumi, Anaclet Turatsinze. RILEM Bookseries (International Conference on Strain-Hardening Cement-Based Composites). No: 10.1007/978-94-024-1194-2_40. Pages: 342-350. Year 2018. (Dec 2 2017 11:26PM)
[8]Article: An Evaluation Methodology for Laying Pattern of Interlocking Concrete Block Pavements Using a Displacement-Moment Concept. Authors: Pham Ngoc Phuong, Wuguang Lin, Dae-Geun Park, Hyunwook Kim, Yoon-Ho Cho. Journal of Transportation Engineering, American Society of Civil Engineers. No: 0733-947X. Pages: 10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.0000623, 04013008. Year 2013. (Sep 30 2013 6:09PM)
[9]Article: Interlocking Efficiency Evaluation of Block Pavement Using a Friction Tester. Authors: Li Wuguang, Pham Ngoc Phuong, Kim Hyeran, Park Dae Geun, Kim HuynWook, Cho Yoon Ho. Proceedings of the KSRE (Korean Society of Road Engineers). No: ISSN-1975-0315. Pages: 221-224. Year 2011. (Oct 8 2011 6:19PM)
[10]Presentations: A study on Elastic Modulus and Strength of Concrete Depending on Application Rate of Curing Compounds. Authors: Song Keo Reum Soo, Pham Ngoc Phuong, Lee Jea Hoon, Kim Hyung Bae, Kim HyunWook, Cho Yoon Ho. Proceedings of the KSRE (Korean Society of Road Engineers). Pages: 53-56. Year 2011. (Oct 8 2011 6:28PM)
[11]Article: A Study on Curing Time and Reasonable Shape Factor of Silicone Sealant for Concrete Pavement. Authors: Phạm Ngọc Phương Khoa Xây dựng cầu đường - Trường Đại Học Bách Khoa Prof. Cho-Yoon Ho Department of Civil Engineering, Chung-Ang University, Korea. Proceedings of the KSRE (Korean Society of Road Engineers). No: ISN-1975-0315. Pages: 211-216. Year 2010. (Dec 30 2010 7:55AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Ismael Esteban Serna Tormo
Đề tài: Mortars Incorporating Alum-Sludge as Sand Replacement: Development and Brick-Wall Calculation

 Thạc sĩ

 University of South Australia

 2019

 2019

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng Loa Thành

 Kỹ thuật

 2007

 

 Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, Bộ Xây dựng, tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam

viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen Đồ án Tốt nghiệp xuất sắc. Năm: 2007.
[2] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa. Năm: 2013.
[3] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2013.
[4] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ứng dụng Tin học trong thiết kế đường
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Sinh viên đại học  Khoa Xây dựng cầu đường, Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Sinh viên đại học
marriage affairs open i want an affair
 Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường ĐH Bách Khoa, Đai Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn