Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sử dụng Biogas thu được từ xử lý chất thải chăn nuôi để sản xuất Điện và Đánh giá hiệu quả Kinh tế, Môi truờng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quí Trà, Đào Xuân Hân
Nơi đăng: Tạp chí KHCN ĐHĐN, ISSN 1859-1531; Số: 11(96).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 195 - 198;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nghiên cứu tính toán, lắp đặt hệ thống thu hồi khí biogas sản xuất từ chất thải của trang trại chăn nuôi để chạy máy phát điện. Đồng thời so sánh các kết quả đo đạc thực tế với các tính toán thiết kế hầm biogas. Thực nghiệm cho thấy hiệu quả hầm biogas trang trại Hòa Phú đạt khoảng 68% so với điều kiện tối ưu. Hầm tạo ra khoảng 607 m3/ngày, nếu sử dụng để phát điện trung bình có thể tạo ra lượng điện 653.2 kWh/ngày. So với việc xả bỏ biogas như trước đây có thể tiết kiệm khoảng 24 triệu/Tháng (chi phí điện 40-50 triệu/tháng)
Hiệu quả xử lý nước thải của trang trại khá tốt. Chất lượng nước thải đều đạt hoặc xấp xỉ tiêu chuẩn nước thải công nghiệp Việt Nam. Ngoài ra việc tận dụng biogas để phát điện theo tính toán có thể giảm bớt lượng phát thải CO2 vào không khí khoảng 192.4 tấn/năm. Việc bán chứng chỉ phát thải cũng sẽ mang lại lợi nhuận cho trang trại.
ABSTRACT
The article studies,calculates and installs a system to recover biogas produced from waste in ranches to generate electricity. It also compares actual measurements with design calculation of biogas cellar. The survey shows that the effectiveness of biogas cellar of Hoa Phu ranch is approximately 68% compared with optimal conditions. The cellar creates about 607 m3/day, which can generate 653.2 kWh/day if used for power generation on average. Compared with exhausted biogas, this can save about 24 million VND/month (electricity costs about 40-50 million VND/month)
The effectiveness of wastewater treatment of the ranch is quite good. The quality of waste water complies or almost complies with the standards of industrial waste water of Vietnam. In addition, the utilization of biogas for power generation as calculated can reduce CO2 emissions by 192.4 tons each year. The sale of emission credits will also bring more profit for the ranch.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn