Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất Mêtan lỏng. Tác giả: TS. Phan Quí Trà*; TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; TS. Trần Thanh Sơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 110. Năm 2017. (Dec 20 2017 3:03PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất khí Hêli từ khí thiên nhiên. Tác giả: TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; TS. Phan Quí Trà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 132. Năm 2017. (Dec 20 2017 3:03PM)
[3]Bài báo: Một số kết quả của việc nâng cao hiệu suất lò hơi sau khi lắp đặt bộ hâm nước. Tác giả: TS. Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh*; TS. Phan Quí Trà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 2. Trang: 51. Năm 2017. (Oct 27 2017 2:30PM)
[4]Bài báo: Đánh giá tình hình và nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo tại thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Phan Quí Trà. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 - 1531. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 254 - 257. Năm 2016. (Dec 21 2016 4:17PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu Tính toán Thiết kế Hệ thống Điều hoà Không khí Trung tâm Sử dụng Nước Biển ở Việt Nam. Tác giả: Phan Quí Trà, Lê Anh Tuấn. Tạp chí KHCN ĐHĐN, ISSN 1859-1531. Số: 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 204 - 207. Năm 2015. (Mar 10 2016 2:39PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng Biogas thu được từ xử lý chất thải chăn nuôi để sản xuất Điện và Đánh giá hiệu quả Kinh tế, Môi truờng. Tác giả: Phan Quí Trà, Đào Xuân Hân. Tạp chí KHCN ĐHĐN, ISSN 1859-1531. Số: 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 195 - 198. Năm 2015. (Mar 10 2016 2:43PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp xử lý biogas trước khi đốt trong các lò truyền nhiệt ở các nhà máy tinh bột sắn. Tác giả: Trần Văn Vang, Nguyễn Thành Thuận, Phan Quí Trà. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng ISSN 1859-1531. Số: 11(84).2014, Quyển 2. Trang: 55-57. Năm 2014. (Dec 24 2014 3:31PM)
[8]Bài báo: Khảo sát, Nghiên cứu và Thiết kế Hệ thống Lạnh bổ sung cho tàu đánh cá xa bờ. Tác giả: TS. Phan Quí Trà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 2. Trang: 49-55. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:37PM)
[9]Bài báo: Xây dựng Chương trình tính toán Hệ số truyền Nhiệt. Tác giả: TS. Phan Quí Trà*
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 79-82. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu động cơ Stirling dùng năng lượng mặt trời. Tác giả: Hoàng Dương Hùng; Phan Quí Trà; Phan Quang Xưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5. Năm 2006.
(May 16 2011 5:52PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Study on Isomectric Heating Process to Forecast Explosion and Find Safety Solutions for Pressure Vessels.. Authors: Phan Quí Trà. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET), ISSN(Online): 2319-8753 / ISSN(Print): 2347-6710, IF: 6.209. No: Vol. 5, Issue 5. Pages: 7761 - 7769. Year 2016. (Jul 13 2016 3:34PM)
[2]Article: An Investigation into Green Energy-Powered Vehicles for Tourism in Vietnam . Authors: Minh Man Pham, Minh Nhan Pham, Tra Qui Phan . Proceedings of GTSD'14, HCMC-VNU Publishing House, ISBN 978-604-73-2817-8. No: ISBN 978-604-73-2817-8. Pages: 57-63. Year 2014. (Nov 6 2014 9:59AM)
[3]Article: An Experimental Study of Minimum Thermal Energy Loss or Gain using a Coil-in-Shell Heat Exchanger. Authors: Phạm Minh Mận, Phan Quí Trà. IJERT ISSN: 2278-0181. No: Vol. 3 Issue 9. Pages: 174-179. Year 2014. (Sep 26 2014 9:01AM)
[4]Article: further studies on the low temperature Stirling engine. Authors: Tra Phan Qui, D.J. Chen. Treffpunkt Forschung Transfer direct. No: 259. Pages: 66-68. Year 2003. (Apr 9 2013 9:47AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn