Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đồ Án Điều Hoà Không Khí
Ngành: Nhiệt
 2012 Sinh viên chính qui
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Anh Văn Chuyên Ngành
Ngành: Nhiệt
 2011 Sinh Viên  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật Lạnh
Ngành: Nhiệt
 2011 Sinh viên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật Nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2007 Sinh viên  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn