Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Quốc Long
Đề tài: Nghiên cứu Pin Nhiên liệu sử dụng Năng lượng mặt trời
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2014

[2]Vũ Thị Việt Như
Đề tài: Nghiên cứu tách khí Heli từ khí thiên nhiên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[3]Võ Phú Quốc
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo máy sản xuất nước cất bằng năng lượng mặt trời

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[4]Lê Anh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng nước biển để điều hòa không khí trung tâm tại các dự án Resort và Hotel ven biển Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[5]Huỳnh Khương
Đề tài: Nghiên cứu chu trình Cascade để hóa lỏng Mêtan từ khí thiên nhiên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn