Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số kết quả của việc nâng cao hiệu suất lò hơi sau khi lắp đặt bộ hâm nước
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh*; TS. Phan Quí Trà
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(118).2017-Quyển 2;Từ->đến trang: 51;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nâng cao hiệu suất năng lượng của các lò hơi công nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm tiêu thụ năng lượng sơ cấp và giảm ô nhiễm môi trường. Hầu hết các lò hơi đang sử dụng ở Việt Nam có hiệu suất thấp nên việc tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu suất có ý nghĩa rất quan trọng. Để có thể tìm ra các giải pháp cụ thể thì cần có các khảo sát, đo đạc và tính toán cụ thể. Bài báo này trình bày việc nâng cao hiệu suất bằng cách lắp thêm các bộ hâm nước và cải tiến quá trình cấp nước. Qua khảo sát, tính toán hai lò hơi điển hình hiện nay, một lò đốt dầu FO và 1 lò đốt than cục 3, các tác giả đã có được các kết quả rất có ý nghĩa. Hiệu suất của lò dầu được nâng lên 2.1% và lò đốt than là 3.4% so với trước khi lắp bộ hâm nước. Thời gian thu hồi vốn giản đơn của cả hai bộ hâm nước trên đều nhỏ hơn 1 năm.
ABSTRACT
The improvement of energy efficiency of industrial boilers plays an important role in reducing primary energy consumption and reducing environmental pollution. Most of the boilers in use in Vietnam have low efficiency [1], so finding measures to improve the efficiency is crucial. In order to find specific measures to improve boiler efficiency, specific surveys, measurements and calculations are needed. This article presents a way to improve the efficiency by installing feedwater heaters and modifying the make-up water control system. Through the survey, calculation of two typical boilers, one FO burner and one No.3 coal burner, the authors have achieved very meaningful results. The efficiency of the FO fired boiler is increased by 2.1% and the coal fired boiler is 3.4% higher than before the installation of feedwater heater. The payback period of both sets of feedwater heater is less than 1 year.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn