Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu lựa chọn công nghệ điện mặt trời qui mô nhỏ có nối tiêu thụ cho Tp. Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  GVC.TS. Trần Thanh Sơn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  GVC.TS. Phan Quí Trà
Số: /2013/HĐ-TKCM ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ


cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn