Phan Thị Hoàng Ngân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 11323 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Hoàng Ngân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/04/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Điều dưỡng; Tại: Đại học Y Dược Huế
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo - CTSV; Khoa Y Dược
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Y tế Công cộng; Tại: Đại học Y tế Công cộng Hà Nội
Dạy CN: Điều dưỡng, Y tế Công cộng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236 3532 060; Mobile: 0919 080 260
Email: pthngan@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/9/2008, Nhận công tác tại khoa Y Dược
2010, Giảng dạy môn chuyên ngành
2011-2013, học cao học Y tế Công cộng tại Hà Nội
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Mô hình sức khỏe, bệnh tật của cán bộ, nhân viên cơ quan Đại học Đà Nẵng năm 2014 và một số giải pháp phòng ngừa. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Thành viên: Phan Thị Hoàng Ngân, Phan Lê Minh Tú, Cao Thị Phương Dung. Mã số: Đ2013-09-03-BS. Năm: 2015. (Jan 12 2016 11:42AM)
[2] Đề tài Khác: Thực trạng khuyết tật và hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật trong độ tuổi lao động tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng năm 2012-2013. Chủ nhiệm: Phan Thị Hoàng Ngân. Mã số: 60.72.03.01. Năm: 2013. (Oct 7 2013 10:24AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh Rubella ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Đà Nẵng năm 2011. Chủ nhiệm: Phan Thị Hoàng Ngân. Mã số: T2011-09-05. Năm: 2012. (Oct 7 2013 10:10AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mức độ tham gia cộng đồng của người khuyết tật tuổi lao động tại phường Xuân Hà, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Minh Thủy. Tạp chí Y tế Công cộng. Số: (3)32. Trang: 49 - 54. Năm 2014. (Jul 16 2014 4:45PM)
[2]Tham luận: Kiến thức về bệnh Rubella của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Hoàng Ngân. Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ VI, Nam Định 2014. Trang: 85-86. Năm 2014. (Jan 12 2016 12:40PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dịch tể học
Ngành: Y học
 2014 Bác sĩ đa khoa hệ liên thông Cử nhân điều dưỡng  Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
[2]Sức khỏe - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người
Ngành: Y học
 2014 Cử nhân Điều dưỡng  Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
[3]Kiểm soát nhiễm khuẩn
Ngành: Y học
 2013 Điều dưỡng hệ trung cấp
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
[4]Dinh dưỡng tiết chế
Ngành: Y học
 2013 Điều dưỡng hệ trung cấp  Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
[5]Điều dưỡng ngoại khoa
Ngành: Y học
 2011 Chính quy  Khoa Y Dược
[6]Điều dưỡng cơ sở
Ngành: Y học
 2010 Chính quy  Khoa Y Dược
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn