Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,627,008

 Mô phỏng mực nước ngày từ vệ tinh đo cao cho lưu vực thiếu số liệu đo: Trường hợp nghiên cứu trên sông Mê Công
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Johnson F., Pham H. T., Marshall L., Sharma A.
Nơi đăng: AGU Fall Metting, San Francisco, USA; Số: H51H;Từ->đến trang: 1585;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
For the last two decades, radar satellite altimetry has complemented the data available from streamflow gauges to provide more hydrological information and improve hydrodynamic models in sparely gauged regions. However, the temporal resolution of altimeter data varies from 10-day to 35-day, which is far too infrequent for the flood forecasting purposes. We propose a new approach to generate daily water level time series for regions where the in-situ river height data is not available. We defined a number of virtual stations on the Mekong River and derived water levels at these virtual stations using altimetric data from the Jason-2 satellite with 10 days temporal resolution. Using the daytime and night time land surface temperatures (LST) from the optical satellite MODIS daily 1km LST products, we developed a relationship between the 10-day altimeter water levels and the different LST day and night at the virtual gauges. Finally, the daily water level time series were forecast based on this relationship and measurements of the LST differences between day and night time. The proposed model was validated using observed water levels and provided an excellent match. This shows the potential of the proposed approach to produce higher temporal resolution water levels from remotely sensed data that can be used for flood forecasting or other applications in sparsely gauged regions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn