Phạm Thành Hưng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,626,952

 
Mục này được 20616 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thành Hưng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1984
Nơi sinh: Phú Yên
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Công trình Thuỷ; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Cơ sở vật chất; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Civil and Environmental Engineering; Tại: The University of New South Wales
Dạy CN: Tin học xây dựng (Construction Informatics) Thuỷ văn Công trình (Hydrology) Viễn thám (Satellite Remote Sensing) Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ (Water Resources Engineering)
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu vệ tinh, viễn thám trong khoa học thủy văn
Ứng dụng viễn thám trong quan trắc môi trường và bề mặt Trái đất
Nghiên cứu các dữ liệu địa hình
Mô hình cảnh bảo thiên tai lũ lụt, hạn hán, trượt lở đất, cháy rừng, ngập lụt đô thị,..
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Từ 10/2007 đến 12/2012: Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
- Từ 01/2013 đến 01/2015: Thạc sĩ tại School of Civil, Environmental and Mining Engineering, The University of Adelaide, Australia.
- Từ 07/2015 đến 03/2019: Nghiên cứu sinh tại School of Civil and Environmental Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia.
- Từ 03/2019 đến 09/2019: Research Associate (Postdoctoral Fellowship), Faculty of Engineering, University of New South Wales, Sydney, Australia.
- Từ 10/2019 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Công trình thuỷ, trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
- Từ 05/2020 đến 05/2023: Phó Giám đốc Phụ trách, Trung tâm Học liệu và Truyền thông, trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
- Từ 06/2023 đến nay: Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình tính toán và dự báo mực nước trong sông từ số liệu vệ tinh sử dụng thuật toán machine learning. Chủ nhiệm: Phạm Thành Hưng. Mã số: T2020-02-22. Năm: 2021. (Aug 17 2022 9:05AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phục hồi dữ liệu các điểm sạt lở đất bằng kỹ thuật phân tích ảnh vệ tinh - Áp dụng cho khu vực tỉnh Quảng Ngãi. Chủ nhiệm: Đoàn Viết Long. Thành viên: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Quang Bình. Mã số: T2020-02-19. Năm: 2021. (Aug 17 2022 9:08AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The impact of digital elevation model data sources on identifying catchment boundary in Vietnam. Tác giả: Do Xuan Hong, Le Hoang Tu, Nguyen Quang Binh, Le Manh Hung, Pham Thanh Hung. Tạp chí Khí tượng Thủy Văn. Số: 4. Trang: 262-271. Năm 2022. (Apr 13 2022 3:03PM)
[2]Bài báo: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM MƯA VỆ TINH ĐỂ MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY BẰNG MÔ HÌNH THỦY VĂN. Tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Quang Bình, Võ Nguyễn Đức Phước. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường. Số: 74. Trang: 103-111. Năm 2021. (Mar 20 2022 11:13AM)
[3]Bài báo: Xây dựng Atlas mưa ngày cực đại cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Số: 674. Trang: 24-31. Năm 2017. (Nov 21 2018 6:27PM)
[4]Bài báo: Chọn hàm phân phối xác suất đại diện cho phân phối mưa 1 ngày max tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Hoàng Lâm, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 56. Trang: 72-79. Năm 2017. (Nov 21 2018 6:25PM)
[5]Bài báo: Khai thác dữ liệu vệ tinh Jason-2 để quan trắc mực nước hồ chứa Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(116). Trang: 43. Năm 2017. (Nov 21 2018 6:29PM)
[6]Bài báo: Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Lê Hoàng Dung. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 1-9. Năm 2017. (Nov 21 2018 6:41PM)
[7]Bài báo: Quan trắc mực nước hồ chứa Phú Ninh bằng vệ tinh đo cao Jason-2. Tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Nguyễn Đức Phước, Lưu Duy Vũ, Nguyễn Lê Hoàng Dung. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 10-20. Năm 2017. (Nov 21 2018 6:45PM)
[8]Bài báo: Xây dựng mô hình thuỷ văn thuỷ lực và mô phỏng sự phát triển đô thị cho lưu vực sông Cu Đề- thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyen T. H., Pham T. H., Tran V. Q., Nguyen T. H., Nguyen H. L., Le X. C.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Hội nghị cơ học thuỷ khí toàn quốc. Trang: 338-346. Năm 2012. (Jan 13 2015 1:26PM)
[9]Bài báo: Khảo sát, phân tích và đánh giá hư hỏng các công trình kè chống sạt lở bờ sông thuộc hệ thống sông Hương, sông Bồ và sông Bạch Yến, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: Nguyễn Đăng Thạch, Ngô Văn Dũng, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Trường Huy. Tạp chí Hội nghị cơ học thuỷ khí toàn quốc. Số: 693/2012/CXB/02-2014/KHTNCN. Trang: 447-455. Năm 2012. (Jan 13 2015 1:31PM)
[10]Bài báo: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong thống kê ngập lụt hạ lưu sông Cu Đê-TP Đà Nẵng. Tác giả: Nguyen H. L., Pham T. H., Nguyen T. H., Le X. C. . Kỷ yếu Hội nghị GIS toàn quốc
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 220-227. Năm 2012.
(Jan 13 2015 1:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Regional analysis of the 2015–16 Lower Mekong River basin drought using NASA satellite observations. Authors: Venkataraman Lakshmia, Manh-Hung Leb,c,*,1, Benjamin D. Goffina, Jessica Besnier a, Hung T. Pham d, Hong-Xuan Do e, f, Bin Fang a, Ibrahim Mohammed b, c, John D. Bolten b. Journal of Hydrology: Regional Studies. No: 46. Pages: 101362. Year 2023. (Jun 6 2023 4:19PM)
[2]Article: International capacity building to achieve SDG6: insights from longitudinal analysis of five water operator partnerships. Authors: Clare M. Stephens, Michelle Ho, Susanne Schmeidl, Hung T. Pham, Andrew P. Dansie, Gregory L. Leslie, Lucy A. Marshall. International Journal of Water Resources Development. No: 38. Pages: 1-19. Year 2022. (Nov 4 2022 9:30AM)
[3]Article: Identifying hydrologic reference stations to understand changes in water resources across Vietnam - a data-driven approach. Authors: Hong Xuan Do, Manh-Hung Le, Hung Thanh Pham, Tu Hoang Le, Binh Quang Nguyen. Vietnam Journal of Earth Sciences. No: 44. Pages: 145-165. Year 2022. (Mar 20 2022 11:22AM)
[4]Article: Assimilation of SMAP Products for Improving Streamflow Simulations over Tropical Climate Region—Is Spatial Information More Important Than Temporal Information?. Authors: Manh-Hung Le, Binh Quang Nguyen, Hung T Pham, Amol Patil, Hong Xuan Do, RAAJ Ramsankaran, John D Bolten, Venkataraman Lakshmi. Remote Sensing. No: 14. Pages: 1607-1632. Year 2022. (Apr 13 2022 3:07PM)
[5]Article: Which rainfall errors can hydrologic models handle? Implications for using satellite-derived products in sparsely gauged catchments. Authors: Clare M. Stephens, Hung T. Pham, Lucy A. Marshall, Fiona M. Johnson. Water Resources Research. No: 58. Pages: e2020WR029331. Year 2022. (Aug 17 2022 8:52AM)
[6]Article: Daily time series of river water levels derived from a seasonal linear model using multisource satellite products under uncertainty. Authors: Hung T. Pham, Lucy Marshall, Fiona Johnson. Journal of Hydrology. No: 602. Pages: 126783. Year 2021. (Sep 5 2021 6:53PM)
[7]Article: Improving the combination of satellite soil moisture datasets by considering error cross-correlation: A comparison between triple collocation (TC) and extended double instrumental variable (EIVD) alternatives. Authors: Seokhyeon Kim; Hung T. Pham; Yi Y. Liu; Lucy Marshall; Ashish Sharma. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. No: Early Access. Pages: 1-11. Year 2020. (Nov 7 2020 11:33AM)
[8]Article: A Review of Satellite-Derived Soil Moisture and Its Usage for Flood Estimation. Authors: Seokhyeon Kim, Runze Zhang, Hung T. Pham and Ashish Sharma. Remote Sensing in Earth Systems Sciences. No: 4(2). Pages: 1-22. Year 2019. (Nov 14 2019 10:23AM)
[9]Presentations: Evaluation of satellite-based land surface temperature differences for global flood detection. Authors: H. T. Pham, L. Marshall, F. Johnson. The 23rd International Congress on Modelling and Simulation (MODSIM2019). Pages: 882. Year 2019. (Oct 31 2019 10:31AM)
[10]Presentations: Error estimation of satellite signal-based river discharge using double instrumental variables method. Authors: H. T. Pham, S. Kim, L. Marshall, A. Sharma. The 23rd International Congress on Modelling and Simulation (MODSIM2019). Pages: 881. Year 2019. (Oct 31 2019 10:33AM)
[11]Presentations: Combining Geophysical Variables for Maximizing Temporal Correlation Without Reference Data. Authors: S. Kim, H. T. Pham, Yi Y. Liu, A. Sharma and L. Marshall. The 23rd International Congress on Modelling and Simulation (MODSIM2019). Pages: 843. Year 2019. (Oct 31 2019 10:35AM)
[12]Presentations: Validating satellite precipitation products through input to a commonly-used hydrologic model. Authors: C. Stephens, H. T. Pham, L. Marshall. The 23rd International Congress on Modelling and Simulation (MODSIM2019). Pages: 874. Year 2019. (Oct 31 2019 10:36AM)
[13]Article: Using 3D robust smoothing to fill land surface temperature gaps at the continental scale. Authors: Hung T. Pham, Seokhyeon Kim, Lucy Marshall, Fiona Johnson. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. No: 82. Pages: 101879. Year 2019. (Jun 10 2019 6:19PM)
[14]Presentations: Flood magnitude detection using satellite-based land surface temperature . Authors: Hung T. Pham, Lucy Marshall, Fiona Johnson. General Assembly 2019 of the European Geosciences Union, Vienna, Austria. Pages: 31284. Year 2019. (Jun 10 2019 6:29PM)
[15]Article: Deriving daily water levels from satellite altimetry and land surface temperature for sparsely gauged catchments: A case study for the Mekong River. Authors: Pham H. T., Marshall L., Johnson F., Sharma A.. Remote Sensing of Environment. No: 212. Pages: 31-46. Year 2018. (Nov 21 2018 7:10PM)
[16]Article: A method for combining SRTM DEM and ASTER GDEM2 to improve topography estimation in regions without reference data. Authors: Pham H. T., Marshall L., Johnson F., Sharma A.. Remote Sensing of Environment. No: 210. Pages: 229-241. Year 2018. (Nov 21 2018 7:08PM)
[17]Presentations: Particle filter-based model for streamflow assimilation of AWRA-L model. Authors: Pham H. T., Do C. N., Dergoski P.. Water Information Science Symposium-WIRADA, CSIRO-BOM, Canberra. Pages: 07. Year 2017. (Nov 21 2018 6:21PM)
[18]Presentations: Modelling daily water levels derived from multiple satellite datasets in sparsely gauged catchments. Authors: Pham H. T., Marshall L., Johnson F., Sharma A.. The 22nd International Congress on Modelling and Simulation, Australia. Pages: 12. Year 2017. (Nov 21 2018 6:51PM)
[19]Presentations: Using multiple satellite-derived water levels to inform hydrodynamic model in sparsely gauged areas. Authors: Pham H. T., Marshall L., Johnson F., Sharma A.. AGU Fall Meeting, New Orleans, USA. Pages: 1511. Year 2017. (Nov 21 2018 6:55PM)
[20]Article: Assimilation streamflow, evapotranspiration and soil moisture data in AWRA-L model with particle filter. Authors: Pham H. T., Do C. N., Renzullo L.. The 22nd International Congress on Modelling and Simulation, Hobart, Australia. No: 22. Pages: 1034-1040. Year 2017. (Nov 21 2018 7:01PM)
[21]Presentations: Producing daily time series of water levels derived from satellite altimetry for sparsely gauge catchments: A case study in the Mekong River. Authors: Johnson F., Pham H. T., Marshall L., Sharma A.. AGU Fall Metting, San Francisco, USA. Pages: 1585. Year 2016. (Nov 21 2018 6:04PM)
[22]Presentations: A method for combining digital elevation models without using reference data. Authors: Pham H. T., Marshall L., Johnson F., Sharma A. Australian Energy and Water Exchange Research Initiative, Canberra, Australia. Pages: 29. Year 2016. (Nov 21 2018 6:12PM)
[23]Article: Water Quality Simulation with Time Varying Nodal Demand. Authors: Pham H. T., Thygesen M. P., Shrestha P. P.. Recent Advances in Civil, Environmental and Mining Engineering. No: 14. Pages: 1-6. Year 2014. (Jan 13 2015 1:18PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Ứng dụng Matlab trong quản lý tài nguyên nước Chủ biên: Vũ Huy Công. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thành Hưng. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2020.(Aug 17 2022 9:14AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Văn Nam
Đề tài: Ứng dụng dữ liệu viễn thám trong cảnh báo lũ cho hồ Tả Trạch - tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[2]Nguyễn Hồng Sỹ
Đề tài: Ứng dụng viễn thám đánh giá, cảnh báo trượt lở đất cho khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN ngày 25/08/2020. Năm: 2019-2020.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 1881/QĐ-ĐHBK ngày 16/07/2021. Năm: 2020-2021.
[3] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng khen thưởng tác giả có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Số: 1350/ QĐ-UBND ngày 14/04/2020. Năm: 2020-2021.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 3312/QĐ-ĐHBK ngày 30/09/2021. Năm: 2020-2021.
[5] Giải thưởng Khoa học Công nghệ Cơ học Thủy khí Vũ Tất Uyên cho bài báo khoa học xuất sắc Nhất – Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 23 năm 2021. Số: 04-2021 ngày 10/12/2021. Năm: 2020-2021.
[6] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng khen thưởng tác giả có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Số: 955/ QĐ-UBND ngày 12/04/2022. Năm: 2021-2022.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2809/QĐ-ĐHBK ngày 18/07/2022. Năm: 2021-2022.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 3105/QĐ-BGDĐT ngày 20/10/2022. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên nước và môi trường
Ngành: Xây dựng
 2020 Học viên Cao học ngành Xây dựng Công trình thuỷ và Quản lý tài nguyên nước  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Ngôn ngữ lập trình trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2019 Sinh viên Đại học ngành Tin học Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Thuỷ văn
Ngành: Xây dựng
 2008 Sinh viên Đại học các ngành Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Thuỷ văn công trình
Ngành: Thuỷ lợi
 2008 Sinh viên Đại học ngành Xây dựng công trình Thuỷ  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn