Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,138,331

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên nước và môi trường
Ngành: Xây dựng
 2020 Học viên Cao học ngành Xây dựng Công trình thuỷ và Quản lý tài nguyên nước  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Ngôn ngữ lập trình trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2019 Sinh viên Đại học ngành Tin học Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Thuỷ văn
Ngành: Xây dựng
 2008 Sinh viên Đại học các ngành Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Thuỷ văn công trình
Ngành: Thuỷ lợi
 2008 Sinh viên Đại học ngành Xây dựng công trình Thuỷ  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn