Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,626,315

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Văn Nam
Đề tài: Ứng dụng dữ liệu viễn thám trong cảnh báo lũ cho hồ Tả Trạch - tỉnh Thừa Thiên Huế

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[2]Nguyễn Hồng Sỹ
Đề tài: Ứng dụng viễn thám đánh giá, cảnh báo trượt lở đất cho khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn