Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,627,702

 Phương pháp kết hợp mô hình đo độ cao cho vùng không có số liệu toàn đạc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham H. T., Marshall L., Johnson F., Sharma A
Nơi đăng: Australian Energy and Water Exchange Research Initiative, Canberra, Australia; Số: 03;Từ->đến trang: 29;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Digital Elevation Models (DEMs), such as the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Digital Elevation Models (ASTER GDEM) and the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), have been extensively used because of their free accessibility and global availability. However their accuracy at local or regional scales remains a hindrance to their universal application. Many studies have used high resolution DEMs or spot height points to improve the accuracy of the global DEMs. In the absence of such reference datasets, how can the accuracy of global DEMs be improved? To solve this challenge, we propose a linear combination approach that combines the ASTER GDEM (1 arc-second) and SRTM (1 arc-second) to generate a more accurate combined DEM. First, we develop the relationships between the land slope and the linear combination weights at sites with reference data. Then we applied these relationships to similar geomorphology sites where reference data is not available to estimate the linear combination weights from the slopes. Finally, the weights are used to combine the two global DEM to generate the combined DEM. The combined DEMs had significant improvement in mean bias, root-mean square error (RMSE) and correlation in comparison with the two global DEMs. We also found that the combined DEM-derived drainages had higher level of accuracy than the global DEMs-derived drainages. The results highlighted the potential of the proposed approach to generate more accurate topographic input data from the global DEMs for hydrological and hydrodynamic models or other applications in regions without reference data.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn