Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,626,546

 Đồng bộ hóa lưu lượng dòng chạy vào mô hình AWRA-L bằng bộ lọc phần tử
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham H. T., Do C. N., Dergoski P.
Nơi đăng: Water Information Science Symposium-WIRADA, CSIRO-BOM, Canberra; Số: 02;Từ->đến trang: 07;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Streamflow forecasting provides crucial hydrological information for agriculture and flood disaster mitigation. The forecasted streamflow is usually estimated using hydrological and hydrodynamic models. Uncertainty in input data, model parameters, model states and model structures lead to errors in the stream flow forecasting. Data assimilation (DA) has become a useful tool to deal with uncertainties in the models.This paper considers a particle filer (PF) method for the streamflow assimilation of a biophysical Australian Water Resources Assessments-Landscape (AWRA-L) model. A lump catchment approach is adopted where the model input data, initial model states and model parameters in the Emu Swamp catchment (240 km2) are aggregated into a grid cell. This grid cell information is perturbed to generate an ensemble of states. These ensembles of states are run forward in time with the AWRA-L model to optimally estimate the model outputs. Streamflow observations are then assimilated into the model via a Bayesian framework of the PF model in order to update the ten model states.The results demonstrate that the PF assimilation model can reduce bias in streamflow forecasting, leading to an improvement of the AWRA-L model states.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn