Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,626,574

 Quan trắc mực nước hồ chứa Phú Ninh bằng vệ tinh đo cao Jason-2
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Nguyễn Đức Phước, Lưu Duy Vũ, Nguyễn Lê Hoàng Dung
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20; Số: 20;Từ->đến trang: 10-20;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Số liệu quan trắc mực nước trong hệ thống các công trình thuỷ lợi đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc vận hành hồ chứa nhằm cấp nước kịp thời cho sản xuất. Đặc biệt, số liệu quan trắc mực nước tại hồ chứa các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện trong mùa mưa bão có một ý nghĩa rất quan trọng trong công tác vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn hồ đập và hạ du. Phương pháp đo đạc truyền thống thường sử dụng công trình thủy công như tràn xã lũ để đo mực nước hồ. Tuy nhiên, phương pháp này gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết mưa bão. Trong khi đó, phương pháp đo tự động có chi phí rất cao. Trong những năm gần đây, việc ứng dụng dữ liệu vệ tinh miễn phí để quan trắc mực nước trong các sông và hồ chứa lớn đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên, nguồn dữ liệu vệ tinh đo cao độ mực nước vẫn chưa được khai thác phổ biến để quan trắc mực nước trong các sông và hệ thống các hồ chứa thuỷ lợi tại Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu này là khai thác dữ liệu cao độ mực nước từ vệ tinh đo cao Jason-2 (với bước quan trắc 10 ngày) để đo mực nước tại hồ chứa Phú Ninh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mực nước đo đạc dùng vệ tinh đo cao Jason-2 trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2016 cho kết quả khá giống với mực nước thực đo tại hồ chứa Phú Ninh, với hệ số tương quan tương đối cao R2 = 0,995. Kết quả cho thấy việc khai thác dữ liệu vệ tinh Jason-2 để quan trắc mực nước hồ Phú Ninh là rất khả thi
ABSTRACT
Observed water levels in reservoirs play an important role in developing operation rules, used to manage water supply and flood controls. Conventional methods are difficult to measure in flood events, while costs of automatical measurement systems are very high. Currently, application of satellite altimetry in monitoring water levels at large rivers or reservoirs has received increasing attention. However, this application is still limited in Vietnam. This study aims to explore satellite altimetry Jason-2 (10-day) to measure water levels at the Phu Ninh Reservoir. The results indicate that satellite altimetry-derived water levels have a good agreement with the in-situ water levels (R2=0,995). This reveals a potential application of satellite altimetry data to complement the in-situ data in this reservoir.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn