Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,627,597

 Xây dựng mô hình thuỷ văn thuỷ lực và mô phỏng sự phát triển đô thị cho lưu vực sông Cu Đề- thành phố Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Nguyen T. H., Pham T. H., Tran V. Q., Nguyen T. H., Nguyen H. L., Le X. C.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Hội nghị cơ học thuỷ khí toàn quốc; Số: ;Từ->đến trang: 338-346;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn