Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,625,989

 Khảo sát, phân tích và đánh giá hư hỏng các công trình kè chống sạt lở bờ sông thuộc hệ thống sông Hương, sông Bồ và sông Bạch Yến, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đăng Thạch, Ngô Văn Dũng, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Trường Huy
Nơi đăng: Tạp chí Hội nghị cơ học thuỷ khí toàn quốc; Số: 693/2012/CXB/02-2014/KHTNCN;Từ->đến trang: 447-455;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn