Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,626,387

 Nghiên cứu phục hồi dữ liệu các điểm sạt lở đất bằng kỹ thuật phân tích ảnh vệ tinh - Áp dụng cho khu vực tỉnh Quảng Ngãi
Chủ nhiệm:  Đoàn Viết Long; Thành viên:  Phạm Thành Hưng, Nguyễn Quang Bình
Số: T2020-02-19 ; Năm hoàn thành: 2021; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn