Phạm Thanh Phong
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,325,395

 
Mục này được 18470 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thanh Phong
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/09/1986
Nơi sinh: Hoài Nhơn- Bình Định
Quê quán Hoài Nhơn - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Điện; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Cơ điện tử số ( Digital mechatronic technology); Tại: CCU
Dạy CN: Tự động hóa
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa điện, trường Cao đẳng Công nghệ, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ptphong169@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010-2011 : Giảng viên tập sự
2011-2013: Giảng dạy tại khoa Điện trường Cao đẳng Công nghệ
2013-2015: Học Thạc Sỹ tại Đài Loan
2015- nay: Giảng dạy tại khoa Điện trường Cao đẳng Công nghệ, kiêm giáo vụ khoa
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Điều khiển thích nghi bền vững chuyển mạch trơn sử dụng mạng nơ ron áp dụng cho hệ thống nâng vật bằng từ trường. Chủ nhiệm: Phạm Thanh Phong. Mã số: T2016-06-30. Năm: 2016. (Feb 10 2017 12:02AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Điều khiển cân bằng con lắc ngược sử dụng thuật toán nơ ron mờ. Chủ nhiệm: Phạm Thanh Phong. Mã số: T2011-06-12. Năm: 2011. (Feb 9 2017 11:48PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: H∞/LPV control for an active anti-roll bar system to improve the roll stability of heavy vehicles. Tác giả: Van Tan Vu, Olivier Sename, Luc Dugard, Van Phong Dinh, Thanh Phong Pham. 10th National conference on mechanics, Hanoi, Vietnam. Số: 10. Trang: 1-5. Năm 2017. (Jan 1 2018 1:13AM)
[2]Bài báo: Điều khiển nơ ron thích nghi cho hệ thống nâng vật trong từ trường. Tác giả: Phạm Thanh Phong, Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108)-2016. Trang: 157-162. Năm 2016. (Feb 10 2017 12:16AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Differentiation-Free Multi-Switching Neuroadaptive Control of Strict-Feedback Systems. Authors: Jeng-Tze Huang, Thanh-Phong Pham. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (SCI, Q1)-DOI: 10.1109/TNNLS.2017.2651903. No: Volume: PP, Issue: 99. Pages: 1-13. Year 2017. (Feb 10 2017 12:28AM)
[2]Article: Global Adaptive Fuzzy Dynamic Surface Control of Strict-Feedback Systems. Authors: Jeng-Tze Huang, Thanh-Phong Pham. IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE2016), Taiwan-DOI: 10.1109/ICSSE.2016.7551602. No: ICSSE2016. Pages: 1-4. Year 2016. (Feb 10 2017 12:22AM)
[3]Article: Fuzzy Sliding Mode Control of Three-Wheeled Omnidirectional Mobile Robots. Authors: Tran Van Hung, Pham Thanh Phong, Jeng-Tze Huang. Proceeding of 2014 National Symposium on System Science and Engineering, Kinmen, Taiwan. No: P0250. Pages: 66-68. Year 2014. (Feb 10 2017 12:12AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải thưởng Bài báo hay nhất hội nghị Ứng Dụng Công Nghệ Mới Trong Công Trình Xanh-lần thứ 2 ( ATiGB 2016). Năm: 2016.
[2] Bằng khen của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho bài báo ISI. Số: 6213 /QD-UBND ngày 03-11-2017. Năm: 2017.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn