Phan Thị Tuyết Trinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16572 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Tuyết Trinh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/01/1988
Nơi sinh: Vĩnh Hảo - Vĩnh Thạnh - Bình Định
Quê quán Vĩnh Hảo - Vĩnh Thạnh - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Kỹ sư; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Công nghệ sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum - 704 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 060 3913 029; Mobile: 0979 047 597
Email: tuyettrinh280988@gmail.com; ptttrinh@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 8/2011 đến nay: Giảng dạy tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Giải pháp nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên chính quy Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Phan Thị Tuyết Trinh. Mã số: P2013-KH-01. Năm: 2014. (Jul 31 2014 9:21AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Phương hướng và giải pháp tăng cường nghiên cứu khoa học trong sinh viên: Nghiên cứu tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Trương Văn Năm. Thành viên: Phan Thị Tuyết Trinh. Mã số: P2013-KH-02. Năm: 2014. (Jun 1 2016 9:38AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đa dạng sinh học các loài dược liệu tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray – tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Phan Thị Tuyết Trinh. Mã số: P2012 – KH – 11. Năm: 2013. (Jul 31 2014 9:20AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Study of the Substituent Effects on the O−H Bond Dissociation Enthalpies of Phenol Derivatives Using the ONIOM Method. Authors: Nguyen Minh Thong, Thi Chinh Ngo, Truc Xuyen Nguyen Phan, Duy Quang Dao, Truong Van Nam, Phan Thi Tuyet Trinh, Pham Cam Nam. American Journal of Chemistry. No: 5(4). Pages: 91-95. Year 2015. (Jun 1 2016 10:51AM)
  
 Khen thưởng
[1] Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi. Số: 140/2011/KT. Năm: 2011.
[2] Đạt thành tích Tốt nghiệp thủ khoa Ngành. Số: 4502/QĐKT. Năm: 2011.
[3] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014. Số: QĐ/ĐTN. Năm: 2014.
[4] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn Cán bộ - Giảng viên nhiệm kỳ 2013 - 2014. Số: 33QĐ/ĐTN. Năm: 2014.
[5] Giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Số: 166/PHKT. Năm: 2014.
[6] Giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Số: 255/PHKT. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hóa sinh học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[2]Cơ sở di truyền và Sinh học phân tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3]Kỹ thuật sinh học phân tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên chính quy  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[4]Môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên chính quy và VLVH  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[5]Môi trường trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên chính quy và VLVH  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn