Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='pvnhut' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Phan Viết Nhựt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,937,631

 
Mục này được 8909 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Viết Nhựt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/03/1989
Nơi sinh: Duy Vinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Quê quán Duy Vinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng DD & CN; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Kỹ sư; năm: 2012; Chuyên ngành: Xây dựng DD & CN; Tại: Đaị học Bách Khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Xây dựng
Lĩnh vực NC: Composite Materials, Building Construction Technology
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Duy Vinh - Duy Xuyên - Quảng Nam
Điện thoại: 05113.519690; Mobile: 0935207205
Email: vietnhut@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán và so sánh khả năng ứng dụng của sàn Bubble deck và sàn phẳng bê tông cốt thép ứng lực trước trong công trình có kết cấu nhịp lớn. Chủ nhiệm: Phan Viết Nhựt. Mã số: T2014-06-61. Năm: 2014. (Aug 22 2017 2:32PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Effect of Washers on Mechanical Behavior of Single-lapped Connections in GFRP Plates using Tapping Screws. Authors: Nguyen Ngoc Duong, Phan Viet Nhut, SATAKE Chito, MATSUMOTO Yukihiro. Proceeding of the 12th Symposium Research and Application of Hybrid and Composite Structures. Pages: (7)1-(7)8. Year 2017. (Nov 8 2017 8:55PM)
[2]Article: Fundamental study on Joint Strength of FRP plates using FRP bolt and Adhesive. Authors: Phan Viet Nhut, Yukihiro MATSUMOTO, Yasuo KITANE, and Kunitaro HASHIMOTO. Proceeding of the 19th International Summer Symposium, published by Japan Society of Civil Engineers, ISSN 1345-8507. No: Semtember 2017. Pages: 5-6. Year 2017. (Sep 12 2017 7:29PM)
[3]Presentations: Influence of Washers on Mechanical Behavior of Single Lap Connection in GFRP Plates using Tapping Screws. Authors: Nguyen Ngoc Duong, Phan Viet Nhut, Chito SATAKE, Yuya INOUE, and Yukihiro MATSUMOTO. Japan Society of Civil Engineers. Pages: 1-2. Year 2017. (Sep 12 2017 7:36PM)
[4]Article: Mechanical Behavior of Connection of Pultruded Glass Fiber Reinforced Polymer Plates using FRP Bolts and Adhesive. Authors: Phan Viet Nhut, Yukihiro Matsumoto, Kunitaro Hashimoto, and Yasuo Kitane. AIP Publishing. ISBN 978-0-7354-1574-4. No: 1892. Pages: 020012,1-020012-8. Year 2017. (Aug 22 2017 4:00PM)
  
 Thông tin khác
    
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn