Tăng Anh Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,832,450

 
Mục này được 13085 lượt người xem
Họ và tên:  Tăng Anh Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  31/01/1990
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ Thống Số - Chương Trình Tiên Tiến; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kỹ thuật Điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: tanganhtuan@dut.udn.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: A High Performance VLSI Architecture for Variable Block Size Motion Estimation of H.264/AVC. Authors: Hoai-Huong Nguyen Le, Anh Tuan Tang, Thanh Tung Huynh and Huy Hoang. Proceedings of 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence, Da Nang, Viet Nam. No: xxx. Pages: 77-79. Year 2014. (Sep 29 2014 3:28PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn