Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,016,146

 Phương pháp xác định kích thước nhánh dẫn của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phạm Quỳnh Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(94).2015;Từ->đến trang: 5;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng bài toán tối ưu để xác định kích thước hợp lý của nhánh dẫn và các kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước, bài báo đề xuất phương pháp xác định kích thước nhánh dẫn ở nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn hai pha trong các đô thị ở nước ta, đồng thời cũng đề xuất giải pháp thiết kế mặt bằng hình học của loại nút này một cách hợp lý. Từ đó tiến hành xây dựng chương trình:”tối ưu hóa kích thước nhánh dẫn ở nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn hai pha” được viết bằng ngôn ngữ visual C# chạy trên nền Windows nhằm giúp người thiết kế lựa chọn kích thước nhánh dẫn hợp lý khi tiến hành thiết kế cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng mới nhằm góp phần nâng cao khả năng thông hành, chống ùn tắc.
ABSTRACT
Based on optimization problems for determining the reasonable dimension of an approach, and the results of researches by domestic and foreign authors, this paper suggests a method for calculating the dimension of the approach in two-phase signalized intersections in Vietnam’s urban areas, and at the same time proposes design solutions using the geometric surfaces of these intersections in a logical manner. This lays the foundation for the development of the program "optimization of the approach dimension in two-phase signalized intersections" written in Visual C# language on the Windows background to help the designer choose the reasonable approach dimension in the process of carrying out improvements, expansions and building new constructions, thereby contributing to the facilitation of traffic flow capacity and the reduction of congestion.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn