Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn Miền Trung Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: Trần Hoàng Vũ, Trần Thị Phương Anh, Phạm Duy Dưỡng, Cao Thị Xuân Mỹ, Hoàng Bá Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Đăng.. Mã số: B2017-DNA-18. Năm: 2018. (May 3 2019 8:47AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa.. Mã số: DD2015-06-22. Năm: 2016. (Jun 26 2016 9:21AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tính ổn định nhiệt độ của tầng mặt bê tông asphalt khu vực thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Đức. Mã số: Đ 2013 -02-77-BS. Năm: 2015. (Nov 17 2015 11:03AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý qui hoạch phân luồng giao thông ở TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Thành viên: Phan Cao Thọ, Nguyễn Thanh Tuấn. Mã số: 5287/QĐ-UBND. Năm: 2013. (Apr 19 2013 3:27PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn giao thông và chống ùn tắc ở một số đô thị lớn Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Võ Hải Lăng, Lê Thành Hưng, Nguyễn Thanh Cường, Dương Minh Châu, Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Việt, Phạm Ngọc Phương, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Tê Rôn. . Mã số: B2009-TDA01-02-TRIG. Năm: 2010. (Dec 31 2010 1:09PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nút giao thông cùng mức trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Hoàng Phương Tùng, Võ Hải Lăng, Trần Thị Phương Anh.. Mã số: B2006 - ĐN 02-16. Năm: 2008. (Dec 31 2010 11:33AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu Khả Năng Thông hành và phạm vi sử dụng nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong các đô thị Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Mã số: B2002-15-17. Năm: 2004. (Dec 31 2010 11:24AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu dòng bão hoà trên nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong đô thị Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: . Mã số: T2000-18. Năm: 2000. (Dec 31 2010 11:20AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đặc trư­ng tốc độ của dòng xe hỗn hợp nhiều thành phần trên các đ­ường phố của đô thị nư­ớc ta. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Mã số: T99-10. Năm: 1999. (Dec 31 2010 11:15AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn