Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích hệ thống giao thông (TSA)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Cao học
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Đà Nẵng
[2]Phương pháp luận NCKH
Ngành: Giao thông vận tải
 2011 Cao học Xây dựng đường ô tô - đường TP Cao học Cầu hầm
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Đại học Xây dựng, Đại học Đà Nẵng
[3]Giao thông thông minh
Ngành: Giao thông vận tải
 2010 Cao học Xây dựng đường ô tô - đường TP  Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật và an toàn giao thông
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Cao học XD Đường ô tô - đường TP  Đại học Xây dựng, Đại học Đà Nẵng
[5]Thiết kế hình học đường ô tô
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Cao học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Xây dựng, Đại học Đà Nẵng
[6]Qui hoạch GTVT và GT đô thị
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Cao học Xây dựng đường ô tô - đường TP  Đại học Xây dựng, Đại học Đà Nẵng
[7]Khai thác và Thí nghiệm đường
Ngành: Giao thông vận tải
 2004 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Công trình đường ô tô
Ngành: Xây dựng
 2004 Đại học chuyên ngành Kinh tế XD và QLDA, Hạ tầng đô thị, Kiến trúc - Qui hoạch
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[9]Xây dựng mặt đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1991 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[10]Xây dựng Nền đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1991 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[11]Chuyên đề đường và Giao thông đô thị.
Ngành: Giao thông vận tải
 1989 Đại học chuyên ngành XD Cầu đường  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[12]Thiết kế hình học và KSTK đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1986 Đại học chuyên ngành XD Cầu đường
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[13]Thiết kế nền mặt đường và luận chứng hiệu quả kinh tế đường ô tô
Ngành: Giao thông vận tải
 1986 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn