Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Thị Trang
Đề tài: Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại thành phố Đà Nẵng
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 ĐH Xây dựng

 2016

 2019

[2]Đỗ Hữu Đạo
Đề tài: Nghiên cứu sự làm việc của cọc đơn và nhóm cọc đất xi măng cho công trình nhà cao tầng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2014

[3]Vũ Gia Hưng
Đề tài: Đề xuất các loại hình nút giao khác mức liên thông trên đường ô tô cao tốc, áp dụng cho đường ô tô cao tốc Quảng Ngãi - Qui Nhơn.

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2012

 2013

[4]Nguyễn Văn Giã
Đề tài: Đánh giá chất lượng khai thác của một số nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trên địa bàn TP Đà Nẵng và giải pháp cải thiện.

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2012

 2013

[5]Dương Minh Châu
Đề tài: Nghiên cứu xác định vùng chức năng của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam phục vụ qui hoạch, thiết kế và khai thác.

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2010

 2010

[6]Trần Thị Thu Thảo
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng hợp lý dải phân cách cho một số tuyến đường trục đô thị

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2010

 2010

[7]Lê Thành Hưng
Đề tài: Về một số nội dung qui hoạch, thiết kế và sử dụng không gian mặt cắt ngang đường đô thị trên địa bàn TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2009

 2009

[8]Võ Hải Lăng
Đề tài: Nghiên cứu phạm vi sử dụng nút giao thông vòng đảo trên địa bàn TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2007

 2007

[9]Trần Văn Tỵ
Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện vấn đề điều khiển bằng tín hiệu đèn trên một số nút giao thông tại TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2007

 2007

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn